Barokowy kościół ss. Karmelitanek pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Pan­ny ufundowany został w 1630 r. przez Anastazję Czarnecką. Klasztor ufundowany został przed 1688 r. przez księżnę Teofilę Lubomirską z domu Zasławska - dziedziczkę Dubna. Rosyjski urząd gubernialny zajął kościół i przekazał prawosławnym w 1890 r. Odzyskane w 1922 r., klasztor i kościół przekazane zostały zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej. Prefektem był ks. Stanisław Pszonka, ur. w 1903 r., wyśw. w 1926 r. zm. po 1975 r.
Siostry prowadziły sierociniec, który funkcjonował do końca 1939 r.
Dnia 17 października 1940 r. władze sowieckie zamknęły kościół klasztorny i zamieniły go na magazyn i ślusarnię. Na terenie klasztoru został urządzony szpital, w którym nadal pracowały siostry zakonne.
W czerwcu 1941 r. Niemcy opanowali i zajęli szpital, który w listopadzie tegoż roku zamienili na więzienie dla jeńców sowieckich.
Obecnie w dawnym klasztorze i kościele znowu mieści się szpital. Budynek zachował swój ciekawy wygląd z ładną barokową fasadą i kolumnadą.
Na terenie Dubna znajdował się również kościół garnizonowy pw. św. Jana Kantego. Został zniszczony prawdopodobnie po 1945 r. w nieznanych okolicznościach.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl