Kościół oo. Bernardynów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wznie­siony został przez księcia Janusza Ostrogskiego około 1610-1620 r. Zajęty przez rząd ro­syjski i w 1855 r przekształcony w świątynię prawosławną. Odzyskany w 1921 r., odreastaurowany i przekazany razem z budynkami klasztornymi pod siedzibę Papieskiego Seminarium Duchownego (1931 r.) Jest to trzynawowy budynek wczesnobarokowy z wie­żą. W prezbiterium znajdowały się freski z połowy XVII w. (prawdopodobnie pędzla Że­browskiego). Z tego też okresu pochodziły malowidła na ścianie prezbiterium.
Rektorem był ks. Antoni Dąbrowski ur. w 1896 r., wyśw. w 1923 r., zamordowany przez NKWD w 1944 r. W 1979 r. w kościele mieścił się zakład wyrobów artystycznych.
Obecnie dawny kościół bernardyński znowu został zamieniony na cerkiew prawosław­ną. Użytkuje go miejscowa parafia Ukraińskiego Autokefalnego Kościoła Prawosławne­go. Częściowo został przeprowadzony remont. Zrobiono m.in. nowe pokrycie dachu z bla­chy ocynkowanej. Budynek dawnego kościoła bernardyńskiego stanowi ważny element krajobrazu architektonicznego miasta - pięknie widoczny jest z drogi Lwów - Kijów, która przechodzi obok miasta.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl