div class="rtejustify">


Kościół parafialny pw. św. Jana Niepomucena. Pierwszy kościół drewniany wraz z archiwum parafialnym spłonął w 1811 r. Nowy - murowany wznieśli parafianie w latach 1817-32. Budowę nadzorował ks. Alojzy Osiński. Para­fia istniała od 1612 r. W 1938 liczyła 5006 wiernych. Po 1945 r. kościół zamknięto i urządzono w nim szkołę spo­rtową. Oddany wiernym w 1993 r.

Kaplice: dworska w Kiryłówce, w Dubnie SS. Fran­ciszkanek Rodziny Maryi i więzienna (Dubno). Ich los bliżej nam nie znany, prawdopodobnie nie istnieją. Ostatnim proboszczem był ks. Stanisław Kuźmiński, dziekan, prałat Kolegiaty Ołyckiej; ur. w 1883 r. wyśw. w 1908 r., zm. w 1969 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Dub­no, Aleksandrówka, Birki, Bondary, Chiczawka, Detynicze, Długie Pole, Górniki, Hołowczyce, Hradki, Iwa­nie, Iwanicze, Iwański Las, Jasionówka, Kiryłówka, Kleszczycha, Komaszówka, Kraśnice, Krzywucha, Lubomirka, Lugardówka, Miatyn, Michałówka, Mirohoszcza, Nahorany, Obhów, Pantalia, Pererośle, Płoska, Podhorce, Pogorzelce, Raczyn, Siemiduby, Smolary, Strakłów, Sudobicze, Surmicze, Szczurowszczyzna (Wielkopolanka), Tartakanów, Tartak, Trościaniec, Witosówka, Wolica, Wygnanka, Zabramie, Zahorce Wielkie, Załuże, Zawale, Zbytyń.
Parafia funkcjonuje od 1992 r. Kościół wymaga przebudowy i restauracji wnętrza.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl