Kościół pw. Najświętszej Marii Panny. Pierwszy - drewniany został zbudowany w 1609 r. przez Adama Prusinowskiego. Nowy, murowany z 1865 r. został poważnie uszko­dzony w czasie I wojny światowej. Odbudowany przez parafian i proboszcza ks. Kazimie­rza Szyndlera w 1929 r. Został zniszczony w 1943 r. przez UPA. W 1938 parafia liczyła 659 wiernych.
Kaplica w Bilczach - murowana, wzniesiona na pocz. XIX w. przez Alojzego Gostyń­skiego. Był to przebudowany dawny budynek oranżerii. Obecnie nie istnieje. Ostatnim pro­boszczem był ks. Bolesław Stasiewicz, ur. w 1876 r. wyśw. w 1899 r., zm. w 1946 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Złoczówka, Bilcze, Kalniatycze, Kundziwola, Maczki Wołyńskie (Ferma Radomyśl), Malów, Niwy Złoczowieckie, Nowy Tok, Pa­szowa, Radomyśl, Rusinowe Beresteczko, Suchowola.
Obecnie po kościele nie ma śladu. Na miejscu plebanii stoi prywatny dom.
Cmentarz parafialny razem z prawosławnym. Katolicka część jest zarośnięta i zdewa­stowana.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl