Kościół p. w. Objawienia Najświętszej Marii Panny z Lourdes, drewniany, wzniesiony w 1928 r. przez Czesławę Jankowską z domu Bereżecka. Poświęcony 20.07.1928 przez bpa Adolfa Szelążka. Ilość parafian nie znana. Kościół został zniszczony przez UPA w 1943 r.
Ostatnim proboszczem był ks. Hieronim Szczerbicki, ur. w 1910 r. wyśw. w 1933 r. zamordowany przez UPA w 1943 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Tesłuchów, Balarka, Berezyna, Bielawszczyzna, Boratyń, Chotyń (wieś i osada), Dobrowódka, Dąbrowa, Helenin, Honoratka, Hredeńszczyzna, Hryniacze, Hucmany, Klin, Korytno, Krasnopol, Kryłewo, Kursyki, Oseredek, Pasieka, Perekałki, Plaszówka, Połunocna, Semeniuki, Stamiłowa, Sitenka, Zaborzyki: Małe i Wielkie, Zasłyhów.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl