Kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Pierwszy kościół drewniany, ufundowany został przez Adama Drewnowskie­go w 1777 r. Nowy - murowany w stylu empirowym powstał w 1800 r., gdy proboszczem był ks. Stanisław Karpowicz.W kościele tym znajdował się cudowny obraz Pana Jezusa - szko­ły włoskiej, dar generała Wincentego Szeptyckiego. Obraz ten pochodził z galerii książąt d’Este.
W kościele tym było również kilka pięknych ornatów i kap ze słuckich pasów i drogich materiałów. Doroczny odpust 6 sierpnia cieszył się olbrzymią ilością pielgrzymów.
W 1938 r. parafia liczyła 691 wiernych.
Kaplice: w Ilpibokach - drewniana, wybudowana w 1777 r. przez Strzelnickiego, właściciela Ilpiboków, odnowiona w 1807 r. przez Adama Wolańskiego i druga na cmentarzu w Łysinie. Obecnie nie istnieją. Kościół został zniszczony przez UPA w lipcu 1943. Prawdopodobnie wtedy zniszczeniu uległ również cudowy obraz Pana Jezusa.
Ostatnim proboszczem był ks. Tomasz Adamkiewicz, ur. w 1864 r., wyśw. w 1887 r., zm. w 1950 r.
Do parafii należały miejscowości: Łysin, Chryniki, Czarna Łoza (Rudecka), Dąbrowa, Demidówka (Łęczno), Dublany, Głęboka Dolina, Grabowiec, Ilpiboki, Karolinka, Kisielin, Kniahinin, Krzaki Wołkowyjskie, Lisznia, Łopawsze, Marianka, Mioduszków, Nowiny, Ochmatków, Pasieka, Perekale, Podwysokie, Polanówka, Rohoźno, Rudka, Siłanowica, Szósty Kwartał, Swiszczów, Tołpyżyn, Wołkowyje.
Po 1945 r. spalony, obrabowany i zdewastowany przez banderowcow kościół (mury) nadal niszczał. Miejscowe władze sowieckie opłaciły ludność prawosławną i ta rozebrała mury. W latach siedemdziesiątych zostały wycięte drzewa otaczające kościół.
Zachował się cmentarz parafialny (obok prawosławnego). Znajduje się na nim kilka­naście grobowców i krzyży w językach polskim i czeskim.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl