Komendantki Chorągwi Wołyńskiej Harcerek

 

hm Maria Skorupska-Daszkiewicz

1924
1925
 
 
hm Natalia Majewska-Nekraszowa
1925
1929
Kowel
 
hm Stanisława Sanojcówna
1930
1934
 
 
hm Danuta Morawicka
wrzesień 1933
01.09.1935
Równe
 
hm Maria Bonkiewicz-Sittauerowa
02.09.1935
15.04.1939
 
w okresie okupacji jest w AK i komendzie harcerstwa we Lwowie
hm Anna Turkowska
 
17.09.1939
Równe
po wejściu sowietów organizuje komplety tajnego nauczania

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl