12.05.1863. Połonne, Woł., p. zwiahelski; miasto.
 

Z Lubara wyruszył Różycki ku Połonnemu, które mała załoga moskiew­ska opuściła przy zbliżaniu się powstańców, pozostawiając magazyny wojskowe. Różycki zająwszy dawny obóz artyleryi, pozostał w Połonnem 5 dni, uzupełniając, organizując i ćwicząc rosnący wciąż oddział. Siły oddziału wynosiły wówczas 190 jazdy wołyńskiej, 50 kosynierów i 40 strzelców. W Połonnem przybyły posiłki z oddziału Ciechońskiego, z którym miał się połączyć Chranicki.


źródło: Stanisław Zieliński, Bitwy i Potyczki 1863-64, Rapperswil 1913, s. 340.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl