09.05.1863. Lubar, Woł., p. zwiahelski; miasto.
 

Jeden z trzech większych oddziałów, formujących się na Wołyniu, miano­wicie generała Edmunda Różyckiego, zebrał się dnia 8. kwietnia w sile 170 jazdy w uroczysku Pustocha między Karpowcami i Troszczą powiatu żytomier­skiego. Plan operacyi wojennych Różyckiego polegał na tern, by szybkimi mar­szami zbliżyć się kordonowi, celem podania ręki wkroczyć mającemu Wysockiemu. Już następnego dnia idąc na Połonne, zajął Różycki Lubar. W mieście znajdo­wało się tylko kilkunastu inwalidów, strzegących etapu t. j. aresztantów. Awan­garda przyjęta została strzałami kilkunastu karabinów, lecz gdy żołnierz, prowa­dzący konia oficera dowodzącego awangardą, najbliższego żołnierza położył tru­pem, moskale pierzchnęli, tracąc 3 ludzi wziętych do niewoli. Różycki z łatwo­ścią zajął etap i magazyn ze skromnymi zapasami żywności i nieco lichej broni.

Za Lubarem na błoniu nad Słuczem rozłożył się Różycki obozem przyj­mując ochotników, a część oddziału pod dowództwem oficera Stanisława Dunina wysłał w powiat na głoszenie Złotej Hramoty. Na błoniach pod Lubarem pozostał Różycki do wieczora dnia 10. maja.


źródło: Stanisław Zieliński, Bitwy i Potyczki 1863-64, Rapperswil 1913, s. 339.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl