ŁUCKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE (1920-1939)

 

Powstało w listopadzie 1920 jako sekcja naukowa Łuckiego Obwodowego Koła Związku Lekarzy Państwa Polskiego i usamodzielniło się w 1921.

Strukturalnie Towarzystwo było organizowane w następny sposób : Walne Zebranie, Zarząd, komisja. Liczyło się członków : 33(1926), 37(1927), 40(1936). Prezesami byli : dr Franciszek Miłaszewski (1920-1933), dr Mieczysław Jasiński(1934-1939). Członkowie Zarządu : dr Mininzon, dr Bejlin, dr Rzewnowski, dr Adam Wojnicz, dr Jan Wiński, Lucjan Olszewski, dr Włodzimierz Lipiński, dr Maria Kuraczycka i in.
Celem towarzystwa było : praca naukowa w dziedzinie medycyny teoretycznej i praktycznej; badanie przyrody i warunków sanitarno-higijenicznych Wołynia; szerzenie wiadomośći z higijeny wśród miejscowej ludności.
Dla osiągnięcia tych celów członkowie Towarzystwa organizowywali posiedzenia, podczas których odbywały się omówienia i demonstracje wybranych przypadków chorobowych. Tematyka zebrań dotyczyła podstawowych specjalności lekarskich, tzn. chorób wewnętrznych i zakaźnych, położnictwa, chirurgii. Streszczenia referatów i wystąpień publikowano na łamach „Polskiej Gazety Lekarskiej” i „Nowin Lekarskich”, uznanych od 1924 za organ Towarzystwa.
Towarzystwo prowadziło swoją  praktyczną działalność na terenach Łucka i okolicznych miejscowości. Srodki finansowe na realizacje celów pochodziły ze składek członkowskich, część z których przeznaczała się na cele społeczne. Budżet roczny(1925) : 4.070 zł.
Członkowie Łuckiego Towarzystwa Lekarskiego wystąpili z inicjatywą założenia Wołyńskiego Towarzystwa Higienicznego, które zawiązało się w Łucku 10 kwietnia 1922. Na zebranie organizacyjne był zaproszony prezes Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego dr Nowak, który obiecał pomoc i wszelkie rekomendacje. Materialne zabiezpieczenie stworzone Towarzystwo musiało zdobywać własnym wysiłkiem. 18 kwietnia 1922 w Równem odbyło się zebranie , które miało na celu założenie  rówieńskiego Koła Wołyńskiego Towarzystwa Higienicznego.
Łuckie Towarzystwo Lekarskie było współorganizatorem 11 ZJAZDU TOWARZYSTWA  INTERNISTOW POLSKICH.  Zjazd odbył 26-29 września 1935 w Łucku jako rezultat uznanych  i cenionych zasług lekarzy, pracujących na Wołyniu.
Towarzystwo niejednokrotnie występowało do lokalnych władz z projektami zarządzeń przeciwepidemicznych. Były publikowane artykuły w stylu popularnym z zakresu medycyny w gazecie wojewódzkiej „Wołyń”. Członkowie Towarzystwa prowadziły zajęcia na kursach dla sióstr pogotowia sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża i instruktorów drużyn ratowniczych.
Biblioteka Towarzystwa o charakterze naukowym założona w 1920 i przeznaczała się dla  członków. Księgozbiór zawierał 544 wol.(1930) oraz czasopisma lekarskie.
Towarzystwo utrzymywało muzeum anatomo-patologiczne.
Działalność Łuckiego Towarzystwa Lekarskiego została przerwana wybuchem drugiej wojny światowej.

Eugeniusz Ziniewicz - Klewań (Ukraina)
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl