Tom I (rok 1930)
Od Wydawców, 1
Jerzy Smoleński : Z geografji fizycznej Wolynia, 3
Nazar Dymnycz : Obrzędy i wierzenia ludowe w czasie świąt Bożego Narodzenia, 94
Wiktor Ormicki : Z geografji gospodarczej Wołynia, 107
Adam Bobkowski : Rozkład rodziny włościańskiej na Wolyniu, a zwyczaje spadkowe, 126
Jakub Hoffman : Pisanki wołyńskie, 138
Indeks nazw geograficznych, 160
Spis treści, 163
Omyłki w druku, 164
   

Dodatek :

Mapa województwa wołyńskiego (wklejona na końcu) 39 x 38,5 cm (brak skali), wykonał: J. Falkowski 1927 r.

 

 

Zestawienie :

Rocznik Wołyński, T. I, Pod redakcją Jakóba Hoffmana, Równe 1930,

Nakładem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych,

druk: Drukarnia „ORBIS”, Kraków-Dębniki, ul. Barska 41. 

 

 

 

 

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl