Tom II (rok 1931)
   
Od Wydawców, III

Odezwa,

V

Spis treści,

VII

Ważniejsze opuszczenia i omyłki druku,

IX

Zajączkowski Stanisław dr. : Wołyń pod panowaniem Litwy,

1

(Wolhynien unter litauischer Herrschaft),

24

Tomkiewicz Władysław dr. : Wołyń w Koronie (1569-1795),

26

(La Volhynie dans Ie Royame de Pologne, 1569-1795),

65

Hoffman Jadwiga: Udział Wołynia w powstaniu kościuszkowskiem,

67

(Wolhynien und Kościuszko-Aufstand),

86

Małachowski-Łempicki Stanisław : Wielka prowincjonalna loża wołyńska,

88

(La grande loge provinciale de Volhynie),

125

Danilewiczowa Marja : Życie literackie Krzemieńca w latach 1813-1816,

128

(Le mouvement littèraire en Gymnase Volhynien à Krzemieniec en 1813-1816),

148

Hoffman Jakób : Wołyń w walce 1831 r.,

149

(Volhynie en lutte en 1831),

189

Przewalski Stefan : Boremelskie boje,

193

(La bataille de Boremel),

210

Hoffman Jadwiga : Legja litewsko-wołyńska 1831 r.,

213

(Litauisch-Volhynische Legion 1831), t. 2,

240

Chranicki Jan August : Pamiętnik (1863 r.) (Memoires (1863),

243

Janik Michał dr. : Wołyniacy na Syberji (Die Wolhynier in Sibirien),

278

Hoffman Jakób : Walki o Redutę Piłsudskiego,

321

(La lutte contre la Redoute de Piłsudski),

370

Walicki Michał dr. : Średniowieczne cerkwie Włodzimierza,

371

(Les monuments du moyen- àge de Włodzimierz en Volhynie),

383

Małkowski Stanisław : Z geologji Wołynia,

385

(Sur la géologie de la Volhynie),

401

Panek Józef : Zespół wisienki stepowej (Prunetum fruticosae) i jego sukcesja,

403

(L'association à cerisier steppique et sa succession),

424

Macko Stefan : Badania nad geograficznem rozmieszczeniem i biologją azalji pontyjskiej w Polsce (Studien über geographische Verbreitung und Biologie der Azalea pontica in Polen),

427

Dymnycz Nazar : Obrzędy i wierzenia ludowe w okresie świąt Wielkiej Nocy,

456

(Les cérémonies et les croyances populaires pendant les fétes de Pàgues),

461

Ormicki Wiktor : Samodzielne badania geograficzne na prowincji,

462

Kołomyj Piotr: Nazwy topograficzne zebrane we wsi Gródek pow. rówieńskiego (Geographische Ortsnamen von Gródek, Kreis Równe) z mapką,

488

Hoffman Jakób : Bibljografia Wołynia,

494

Spis książek nadesłanych,

556

Indeks nazw geograficznych,

560

Indeks nazwisk,

569

Spis rycin i map,

582
   

Dodatki :

Mapa województwa wołyńskiego (wklejona na końcu) 52 x 48 cm. (brak skali)

 
   

Zestawienie :

Rocznik Wołyński, T. II, Pod redakcją Jakóba Hoffmana, Równe 1931,

Nakład Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych,

druk: Drukarnia „ORBIS”, Kraków-Dębniki, ul. Barska 41.

 

 

 

 

 wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl