"unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach
       podobno tylko one cenione są na obcych rynkach"


                                              Zbigniew Herbert "Raport z oblężonego miasta"

 

Wołyń - kraina zachwycająca swą przyrodą i przeszłością, związaną z historią Rzeczypospolitej.

Mająca tak znakomite postacie jak; Chodkiewicz, Czacki, Kołłątaj, Stecki, Dunin-Karwicki czy Kraszewski.

Wiele by można mówić o polskim żywiole na Wołyniu, który wywarł tak duży wpływ na rozwój tej ziemi.

Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu (późniejsze Liceum zwane "Atenami Wołyńskimi".

 

A przecież cząstką tej przeszłości są polskie ślady.

Wołyń jest jak swoista "Terra Nova", która jest tak blisko a zarazem tak daleko.
Dzisiaj Wołyń jawi się jako utracona część dawnej Rzeczypospolitej.
Ciągle zadziwia swoją przeszłością i nie koniecznie tą najbliższą.
Zatem będziemy tu wędrować przez wieki po kartach historii, która w polskich podręcznikach dla uczniów zapisana jest jednym zdaniem,
a w podręcznikach ukraińskich jest zazwyczaj pomijana.
 
Przedstawiam tu głównie pamiątki polskie, jakie pozostały po minionych czasach.
Nie unikam rozwijającej się tu od połowy XIX wieku kultury czeskiej oraz zaborcy rosyjskiego,
które wywarły znaczny wpływ na kulturę Wołynia.

wolhynia 2004 - 2020

wolhynia@wolhynia.pl