Tom V i VI (rok 1936, 1937)
   
Od Wydawców (Note des éditeurs), t. 5 i 6, s. III. III
Errata, t. 5 i 6, s. V. V
Spis treści, t. 5 i 6, s. VII. VII

Pawłowski Bronisław : Wojna polsko-rosyjska w r. 1792 na Wołyniu, t. 5 i 6, s. 1.

1
La guerre polono-russe de 1792 en Wolhynie, t. 5 i 6, s. 50. 50

Chodynicki K. : Z dziejów prawosławia na Wołyniu (992-1596), t. 5 i 6, s. 52.

 52
Lustracje dóbr b. Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu z 1818 i 1824 r. Wydała Marja Danilewiczowa, t. 5 i 6, s. 107.  107
Przewalski Stefan : Odezwy z roku 1831, t. 5 i 6, s. 145.  145

Szczepkowski Mieczysław : Wspomnienie, t. 5 i 6, s. 153.

 153
Michalski Stanisław : Wspomnienia szkolne (1874-1881/2), t. 5 i 6, s. 159.  159
Morkiewicz B. : Krótkie wspomnienie z lat szkolnych 1890-1900, t. 5 i 6, s. 165.  165
Rühle Edward : Studjum powiatu kowelskiego, t. 5 i 6, s. 173.  173
Studjum des Kreises Kowel, t. 5 i 6, s. 385. + 2 mapy  385
Hoffman Jakób : Bibljografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie), t. 5 i 6, s. 408. 408
Indeks nazw geograficznych (Index de noms géographiques), t. 5 i 6, s. 523. 523
Indeks nazwisk (Index de noms propres), t. 5 i 6, s. 532. 532

 

Zestawienie :

Rocznik Wołyński wydany staraniem Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego,

T. 5 i 6. Lata 1936 i 1937.

Pod redakcją Jakuba Hoffmana, Równe 1937,

Nakład Zarządu Wołyńskiego Okr. Zw. Naucz. Polsk., s. 5 nbl., 537, tabl. 20, tabel 25, map 14, oleat 1.

 

 wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl