Tom VIII (rok 1939)

   

Od Wydawców,

III
Spis Treści, V
Klepsydra Bolesława Jankowskiego, VII
A. Borusiewicz : Krainy geograficzne Wołynia, 1
Natural divisions of Volhynia, 24
J. Panek : Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wołynia, 26
La végétation des steppes et des roches de la zone du less de la Volhynie, 65
M. Muszyńska-Krasnowolska : Kolegium pojezuickie w Krzemieńcu, 67
Das ehemalige Jesuitenkollegium in Krzemieniec, 140
J. M. Gozdawa Giżycki : Klasztor oo. karmelitów bosych w Wiśniowcu 161
J. Nieć : Wizerunek kresowego szlachcica z w. XVIII,
203
M. Danilewiczowa : Wspomnienia krzemienieckie Domicjana Mieczkowskiego, 239
St. Przewalski : Pierścień jazdy wołyńskiej, 274
St. Przewalski : Z odezw Powstania Listopadowego, 275
St. Dworakowski : Obrzędy weselne w Niemowiczach, 280
The wedding rites In the Village Niemowicze,  304
K. Filipowicz : Pieczywo weselne w powiecie lubomelskim, 311
J. Hoffman : Bibliografia Wołynia (Bibliographie de la Volhynie) 333
Indeks nazw geograficznych (Index de noms géographiques), 477
Indeks nazwisk (Index de noms propres), 483
Errata, 493

 

 

 

 wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl