Centrum Kulturalno-Oświatowe im.T.Czackiego funkcjonuje od wiosny 2011 roku
 
dotychczas Centrum (KOC) podpisało umowy partnerskie i współpracę z następującymi placówkami :
 
- Zdołbunowska Ogólnokształcąca szkola nr 5
- Zdołbunowskie Liceum Kolejowe
- UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Zespół Szkół Technicznych w Pruszkowie
- Zespoł Szkół Technicznych w Skwierzynie
 
Z Kulturalno-Oświatowym Centrum im. Tadeusza Czackiego współpracują
osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz szkoły.
 
Centrum organizuje spotkania, prezentacje i konferencje
 

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl