08.07.1916
II Brygada zajmuje pozycję nad Stobychwą
08.07.1916
Chwilowe zajęcie odcinka na linji od Stobychwy do W. Obzyru
10.07.1916
Legjony koncentrują się w Czeremosznie
14.07.1916
Płk. Haller obejmuje dowództwo II Brygady
16.07.1916
Zajęcie pozycji nad Stochodem przez I Brygadę
16.07.1916
Wymarsz II Brygady z Czeremoszna na Linję pod Kolonję Dubniaki
16.07.1916
Wymarsz III Brygady na pozycje nad Stochodem i walki pozycyjne na tym odcinku. 4 P.P. na pozycjach pod Rudką Miryńską.
18.07.1916
Po walkach nad Styrem w czerwcu i lipcu 1916 r., Legiony zajęły odcinek nad Stochodem i przeszły pod rozkazy gen. Bernhardiego, który po przeglądzie polecił wyrazić im swe uznanie.
29.07.1916
Komendant J.Piłsudski wnosi podanie o dymisję z Legionów.
29.07.1916
Marsz II Brygady przez Mielnicę do Wielicka. Tu przez noc osłona odwrotu.
02/03.08.1916
Nocny wypad patrolu 2 Kompanji III/1 P.P. na placówkę rosyjską i rozbicie jej.
03.08.1916
Kontratak II Brygady na Rudkę Miryńską.
03.08.1916
Natarcie Rosjan na sąsiedni odcinek 99 P.P. Austrjackiego i zdobycie jego okopów. Skutkiem czego chwilowe wycofanie się 4 P.P. z zajmowanego odcinka przy współudziale oddziałów 2 i 3 P.P. i 2 Kompanji 6 P.P., następuje przeciwuderzenie i odzyskanie utraconych stanowisk.
04.08.1916
Zajęcie przez II Brygadę pozycji na linji Stochodu. Odtąd walki pozycyjne.
18.08.1916
Wypad patroli z 5 P.P. i 1 P. UŁ. na pozycje rosyjskie pod huraganowym ogniem artylerji.
wrzesień 1916
Walki pozycyjne II Brygady. Techniczne udoskonalanie pozycji nad Stochodem.
26.09.1916
Komendant J. Piłsudski otrzymuje wiadomość o przyjęciu jego dymisji przez Naczelną Komendę Armii Austrjackiej.
28.09.1916
4 P.P. zostaje zluzowany i przechodzi do odwodu do Lasu Seliwestrówka.
29/30.09.1916
Nocna wyprawa oddziałów 5 P.P. z I Brygady i 3 P.P. z II Brygady pod Sitowiczami przy współdziałaniu artylerji, uwieńczona wysadzeniem w powietrze reduty rosyjskiej.
06-08.10.1916
Odjazd I, II i III Brygady na odpoczynek do Baranowicz, dalej na przeszkonenia.
Koniec Kampanii Wołyńskiej

Źródło : "ILUSTROWANA KRONIKA LEGJONÓW POLSKICH 1914-1918", Warszawa 1936
uwaga : zachowano oryginalną pisownię
 

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl