Styczeń 1916
Służba zwiadowcza I Brygady przy 9 Dywizji Kawalerji Leonhardiego.
02.01.1916 - 10.01.1916
Działania zwiadowcze I Brygady nad Wiesiołuchą.
28.01.1916
Zwiady I Brygady na linji Jezierce, Bagno, Birok-Tabala Góra (4 Kompanja 5 P. P.).
Styczeń - maj 1916
II Brygada umacnia pozycję pod Kostjuchnówką, buduje Redutę (później nazwaną Redutą Piłsudskiego), odpiera częste ataki na tę Redutę i próby wdzrcia się nieprzyjaciela. Poza tem walka pozycyjna.
08.02.1916
Zimą 1916 r. nastąpiło nad Styrem przegrupowanie sił. Wojska niemieckie ruszyły na front zachodni, zaś odcinek objęły Legjony i wojska austro-węgierskie.
Marzec 1916
Podczas walk pozycyjnych nad Styrem zimą 1916 r. kawalerja legjonowa tworzyła t. zw. komendy podjeźdźcze, których zadaniem było utrzy­manie styczności z nieprzyjacielem i niepokojenie go. Jeden z oddziałów 1 p. uł. dokonał z początkiem marca 1916 r. śmiałej wycieczki i zyskał poniższe uznanie dowódcy grupy. Tak samo drugi szwadron podjazdowy.
13.03.1916
Zasadzka na Górze Tabala (Oddzał 1 p. uł.).
27.04.1916
Ostatni dzień pobytu I Brygady w Karasinie i Leśniewce. W czasie odpoczynku, poza służbą zwiadowczą niektórych oddziałów, Brygada uzupełnia swe stany, ściąga chorych ze szpitali, a w szczególności rozwija intensywnie życie wewnętrzne oddziałów w celu ostatecznego zespolenia ludzi z ideą niepodległościową Piłsudskiego. W okresie tym Brygada ostatecznie się konsoliduje, wytwarzając specjalny typ żołnierza legjonowego.
28.04.1916
Zajęcie przez I Brygadę pozycji koło Legjonowa.
12.05.1916 - 13.05.1916
Zwiady 2 Kompanii 1 P. P., wtargnięcie na placówki rosyjskie.
12.05.1916
Kapitan Biernacki z 1 p. p. L. P. z oddziałem żołnierzy tegoż pułku wtargnął w nocy na 12 maja w nieprzyjacielską linię placówek, gdzie rozproszył nieprzyja­cielski oddział i pojmał jeńców.
29.05.1916
Uroczysty obchód rocznicy powstania 4 P. P. obecny Komendant Piłsudski, delegacje pułków legjonowych i szereg gości z kraju, między innymi Biskup Bandurski.
01.06.1916
Przeniesienie II Brygady do odwodu Korpusu. Odcinek Brygady obsadzają oddziały I Brygady. Oba Pułki II Brygady udają się do Karasina.
04.06.1916 - 07.06.1916
Kostiuchnówka - atak 77 i 100 Dywizji Piechoty Rosyjskiej (przy wsparciu artylerji 106 dział) na odcinek Legjonów Polskich.
07.06.1916
Nieprzyjaciel wywiera nacisk na front legionowy. II Brygada rusza do Gałuzji, by wesprzeć front.
08.06.1916 - 09.06.1916
Atak Rosjan na H/5 P. P. i kontratak 2 Kompanji 5 P. P. (zdobycie karabina maszynowego).
08.06.1916 - 11.06.1916
Potyczki II Brygady pod Wólką Gałuzijską, odparcie ataków nieprzyjacielskich przez płk. Januszajtisa, Grupa ppłk. Minkiewicza skierowana do Lisowa celem wzmocnienia linji.
16.06.1916
II Bataljon 3 P. P., pod dowództwem kpt. Szczepana, zostaje wysłany pod Folwark Tuman, gdzie pięć dni walczy z przewagą nieprzyjaciela.
19.06.1916
Marsz 2 P. P. pod dowództwem płk. Januszajtisa pod Gruziatyn.
20.06.1916 - 21.06.1916
Walka II Brygady pod Gruziatynem, kontratak płk. Januszajtisa, wzięcie kilkuset jeńców i zdobycie karabinów maszynowych; płk. Januszajtis ranny.
Czerwiec 1916
W połowie czerwca 1916 r. rozpoczęła się ofensywa rosyjska na froncie Legjonów. Przez 7 dni 2 p. p., w związku z 11 dy­wizją kawalerji honwedów, odpierał ataki rosyjskie pod Gałuzją, poczem udał się pod Gruziatyn. 
03.07.1916
Wzięci przez I Brygadę jeńcy składają zeznania o przygotowanym na najbliższe dnie wielkiem natarciu 77 i 100 Dywizyj Rosyjskich na pozycje Legionowe.

Źródło : "ILUSTROWANA KRONIKA LEGJONÓW POLSKICH 1914-1918", Warszawa 1936
uwaga : zachowano oryginalną pisownię
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl