Abramowiec
- kolonia niedaleko Radowicz, gm. Turijsk (Turzysk) – vide: Zasmyki
Aleksandrówka 
- mogiła ok. 70 Polaków zamordowanych w lipcu i sierpniu 1943 roku
Beresteczko
- wieś w rejonie Młynowa, na której terenie znajdują się miejsca pochówku 8 osób narodowości polskiej,
Batyń
- vide: Zasmyki
Bielin
- cmentarz wojenny, na którym oprócz osób cywilnych znajdują się mogiły żołnierzy 27 WDP AK
Binduda
 
- nieistniejąca obecnie wieś polska nad Bugiem, której ludność została wysiedlona przez Sowietów w 1940 roku; zachowało się 15 nagrobków i krzyży z okresu lat 1896 – 1934; ustalono nazwiska 9 pochowanych; symboliczna kwatera żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z metalowym krzyżem i tablicą z nazwiskami lub pseudonimami,
Cmentarz rzymskokatolicki w Bindudzie. Na cmentarzu tym pochowanych zostało kilkanaście osób ze wsi Ziemlica, które zginęły 29 sierpnia 1943 roku. Dokładna liczba oraz nazwiska nie są znane, pochówki nie upamiętniono.
Bucyń
- cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 8 nagrobków i krypt z lat 1825-1907;
Byteń
- vide: Chobut, Hołoby
Chobut
 
 
- cmentarz rzymskokatolicki nieistniejącej dziś kolonii polskiej, położony obok wsi Radoszyn. Zachowały się 24 nagrobki z lat 1919 – 1941 oraz jeden grób z 1943 roku, który jest mogiłą zbiorową zamordowanych mieszkańców wsi. Ustalono nazwiska 25 pochowanych osób (stan na 01.01.2004):
* ofiary pacyfikacji wsi Chobut w dniu 18 marca 1943, pochowane w mogile zbiorowe; na tym cmentarzu pochowano także nieustaloną liczbę ofiar pacyfikacji wsi i kolonii Byteń, dokonanej w tym samym dniu.
Cumań - cmentarz katolicki spantowany i zasiana trawa, śladu już nie ma, tylko pamięć ludzka...
Czersk 
- płyta na grobie legionowym; poszukiwane pozostałe mogiły żołnierzy 
Czmykos 
- vide: Luboml
Doroginicze 
- wieś, w której znajduje się grób masowy osób zamordowanych w 1943 r.
Drużkopol (Żurawnyki) 
- krzyż postawiony na mogile Polaków zamordowanych w 1943 roku; obok zniszczonego kościoła pochowany został w 1939 roku mjr Tadeusz Ruge - Prezydent Miasta Poznania 
Fundum 
- kolonia w gminie Chotiaczów; krzyż upamiętniający Polaków zamordowanych w 1943 roku
Gaj 
- kolonia w gminie Wielick. Mogiła około 600 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku
Hołoby 
 
- cmentarz rzymskokatolicki; zachowały się 82 nagrobki z lat 1798 -1938; ustalono nazwiska 47 pochowanych,
a ponadto: ofiary pacyfikacji w dniu 18 marca 1943 roku wsi i kolonii Byteń; liczba pochowanych nieustalona, zginęło około 20 osób, oraz 11 nieznanych z nazwiska osób zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku we wsi Gaj.
Horodno 
- vide: Luboml
Hulewicze 
- wieś w gminie Powursk rejonu kowelskiego, w której znajduje się cmentarz rzymskokatolicki
Hrywiatki 
- prawdopodobnie znajdują się pochówki legionowe 
Janówka 
- vide: Zasmyki
Jeziorna 
- polski cmentarz wojskowy, położony za wsią Ozirne
Kamień-Koszyrski 
– cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 56 nagrobków z lat 1845 – 2000; ustalono nazwiska 44 pochowanych,
Karasin 
- zlikwidowany cmentarz legionowy 
Kąty 
- wieś niedaleko Lubomla; vide Luboml
Kisielin 
- tablica na dawnym cmentarzu przykościelnym upamiętniająca około 90 osób zamordowanych 11 lipca 1943 roku
Kołki 
- kwatera wojskowa na cmentarzu prawosławnym 
Kostiuchnówka 
- cmentarz legionowy, tzw. „Polski Lasek”, odbudowany w 1998 roku – około 14 mogił; cmentarz legionowy 2 Pułku Piechoty - pomnik legionowy pod Polską Górą – około 40 mogił
Koszyszcze 
- cmentarz legionowy, w pobliżu miejscowości Kołki 
Kowel 
- „Na górce” – cmentarz 300 legionistów polskich, poległych i zmarłych w Kowlu i okolicach podczas I wojny światowej, mieszczący się na cmentarzu austriackim; do dziś zachowało się 185 mogił, w tym kilka zbiorowych
Kupiczów 
- cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 17 nagrobków i krzyży drewnianych; ustalono nazwiska 7 pochowanych osób,
Lityń 
- vide: Zasmyki
Lubieszów
 
– płyta na cmentarzu rzymskokatolickim oraz krzyż przy kościele, upamiętniające śmierć około 200 polskich mieszkańców w dniu 9 listopada 1943 roku,
Wspólna mogiła około 200 znanych z nazwiska i nieznanych ofiar ludobójstwa 09.11.1943 r. na cmentarzu w Lubieszowie.
Luboml 
 
– cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się około 110 nagrobków pochodzących z lat 1865 – 1954; ustalono nazwiska 106 pochowanych osób, w tym 3 policjantów Policji Państwowej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na cmentarzu prawosławnym znajduje się nagrobek z inskrypcją w języku polskim, pochodzący z 1878 r.
Łokacze 
- miejsce masowych grobów Polaków zamordowanych w 1943 roku .
Maciejów (Łuków) 
– cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 30 nagrobków z lat 1883 – 1938; ustalono nazwiska 18 pochowanych,
Manewicze 
- cmentarz legionowy z 10 mogiłami koło kościoła rzymskokatolickiego
Melnica 
– cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 39 nagrobków z lat 1808 – 1933; ustalono nazwiska 31 pochowanych, przeważnie okolicznych ziemian.
Nowy Jagodzin 
- vide: Rymacze 
Opalin 
- cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 38 nagrobków i krzyży drewnianych z lat 1909 - 1977; ustalono nazwiska 17 pochowanych osób,
Ostrówki 
 
 
 
- nieistniejąca już wieś w rejonie lubomelskim, zniszczona 31.08.1943 r. ; na cmentarzu w lesie zachowało się 12 nagrobków oraz kilkanaście leżących na ziemi starych, drewnianych krzyży z początku XX wieku. Ustalono nazwiska 5 osób pochowanych przed II wojną światową; na cmentarzu w Ostrówkach znajduje się zbiorowa mogiła 330 osób ekshumowanych w 1992 r. z mogiły w Ostrówkach i z mogiły w Woli Ostrowieckiej. W 2003 r. postawiono tu metalowy krzyż z kapliczką i z figurką Matki Boskiej.
Ostrówki. Nagrobek odrestaurowany w 2002 r. 
Pawłiwka (Poryck) 
 
– miejscowość w rejonie iwanicziwskim; uroczyście odsłonięty w dniu 11.07.2003 r., w 60 rocznicę „tragedii wołyńskiej”, pomnik pojednania dwóch narodów obok cmentarza prawosławnego. Na miejscu dawnego kościoła i cmentarza przykościelnego pomniki upamiętniające zamordowanych Polaków.
Podryże
- był tu pojedynczy grób legionowy; został przeniesiony do Polskiego Lasku w Kostiuchniwce.
Poluchno
- wieś w gminie Podberezie; krzyż upamiętniający około 90 Polaków zamordowanych 12 lipca 1943 roku.
Poryck
- vide Pawliwka.
Powursk
- miasto w rejonie kowelskim z cmentarzem rzymskokatolickim.
Przebraże
- wieś w rejonie łuckim;cmentarz żołnierzy AK i mieszkańców Przebraża.
Radowicze
- vide: Turzysk (Turijsk) oraz Zasmyki
Rożyszcze
- miasto rejonowe;cmentarz rzymskokatolicki
Rudnia
- wieś w gminie Kisielin. Krzyż upamiętniający zamordowanie 140 Polaków 12 lipca 1943 roku
Rymacze
 
- cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 59 nagrobków i krzyży z okresu lat 1923 – 2002; ustalono nazwiska 28 pochowanych osób,
Na cmentarzu znajduje się też kilkadziesiąt symbolicznych krzyży oraz pomnik w formie wysokiego krzyża, imitujący tory kolejowe z trzema tablicami z nazwiskami poległych w 1944 roku w walkach z Niemcami żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK:
Skircze - wieś w rejonie horochiwskim, gdzie na miejscowym cmentarzu są groby powstańców styczniowych,
Sokul - miejscowość wrejonie rożyszczańskim, cmentarz rzymskokatolicki,
Trojanówka - cmentarz legionowy (odnowienie zachowanego pomnika)
Turzysk (Turijsk)
- cmentarz rzymskokatolicki,na którym zachowało się 40 nagrobków; ustalono nazwiska 36 pochowanych. Odnaleziono płytę legionistów poległych w 1919 roku z napisem: „Tu spoczywa 14-tu legionistów polskich poległych za Ojczyznę w Turzysku w 1919 roku.”,
Uściług - cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą; zachowało się niewiele mogił i inskrypcji,
Włodzimierz Wołyński
- cmentarz z licznymi (około 410) zachowanymi grobami Polaków. Informacje inwentaryzacyjne dostępne u opiekuna miejsc pamięci Anatola Sulika oraz w Konsulacie Generalnym RP w Łucku.
Na cmentarzu znajduje się pomnik na zbiorowej mogile około 120 Polaków zamordowanych w 1943 roku.
Wola Ostrowiecka
- wieś w gminie Huszcza w rejonie lubomelskim; zbiorowe mogiły mieszkańców zamordowanych 30.08.1943 r. Vide: Ostrówki.
Wołczeck - kwatera legionowa na cmentarzu wiejskim z nazwiskami 17 poległych legionistów,
Zachorów Nowy - wieś, w której znajduje się masowy grób zamordowanych w 1943 r.
Zagaje - wieś w gminie Podberezie; krzyż upamiętniający spalenie wsi i śmierć 260 jej mieszkańców 12.07.1943 roku,
Zasmyki
 
- cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 69 nagrobków z lat 1934–2003 (ustalono nazwiska 91 pochowanych); mogiła ekshumowanych w 1996 roku 17 osób spośród 73 zamordowanych w 1943 roku polskich mieszkańców wsi Lityń; cmentarz wojenny żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z 65 krzyżami na symbolicznych mogiłach poległych oraz z tablicą z nazwiskami i pseudonimami.
Żmudcze vide: Hołoty

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl