05.09.1915
Utworzenie Komendy III Brygady. W skład tej Brygady wchodzą: 4 P. P., 6 P. P., 5 i 6 szwadron kawalerji i 1 Baterja Artylerji. Dowódcą został mianowany płk. Grzesicki.
08.09.1915 - 12.09.1915
Walki 4 P. P. w rejonie Kowla.
10.09.1915
Zapowiedź wyjazdu 6 P. P. w pole pod dowództwem mjr. Rylskiego. Z braku kuchen polowych, wyjazd wstrzymano.
12.09.1915
Zdobycie przez H/4 P. P. Hulewicz. Bój 5 i 6 Kompanji 4 P. P. w Hulewiczach. Wyjazd 6 P.P. w pole.
14.09.1915 - 15.09.1915
Powtórne zdobycie Hulewicz przez oddziały 4 P. P.
19.09.1915
4 P. P. odchodzi wraz z 5 P. P. pod dowództwem Piłsudskiego pod Koszyszcze.
23.09.1915
6 P. P., po wyładowaniu w Kowlu, wchodzi na teren operacyjny.
26.09.1915
Walki 4 P. P. na odcinku pod wsią Czebem nad Styrem.
30.09.1915 - 21.11.1915
Walki pozycyjne 4 P. P. w ramach Grupy Piłsudskiego pod Koszyszczami. Szczególnie ciężkie walki toczą oddziały w pierwszych dniach października, odpierając krwawo szereg natarć nieprzyjaciela. W następnych dniach, normalna walka pozycyjna.
Bój 6 P. P. pod Kostiuchnówką w łączności z oddziałami I Brygady (Grupa ppłk. Rydza-Śmigłego) o wieś Kołodję i chrzest ogniowy tego pułku.
04.10.1915 - 10.10.1915
Postój 6 P. P. w Maniewiczach, w odwodzie dywizji.
10.10.1915 - 20.10.1915
Odpoczynek 6 P. P. w Hulewiczach. Dowództwo obejmuje mjr. Norwid-Neugebauer.
20.10.1915
Alarm i odmarsz 6 P. P. z Hulewicz na linję bojową. Walki pod Jabłonką.
21.10.1915
Bitwa pod Kukłami. Jest to jeden z cięższych bojów 6 P. P.
25.10.1915
Natarcie 1/6  P. P. na folwark Kopne i zdobycie pozycyj rosyjskich.
29.10.1915
Walki 6 P. P. o Kamieniuchę.
31.10.1915
Boje 6 P. P. na Wzgórzu Studenica.
12.11.1915 - 15.12.1915
Walki pozycyjne 6 P. P. na odcinku pod Kostjuchnówką.
21.11.1915
4 P. P. opuszcza Grupę Piłsudskiego i maszeruje na pozycje pod Kostjuchnówką.
21.11.1915 - 09.12.1915
Walki pozycyjne 4 P. P. na odcinku pod Kostjuchnówką.
09.12.1915
4 P. P. zajmuje pozycje zimowe pod Optową.
15.12.1915
6 P. P. zajmuje pozycje w związku z 4 P. P. pod Optową.
15.12.1915 - 04.07.1916
4 i 6 P. P. w ramach III Brygady prowadzą na zajętym odcinku walkę okopową. Okres ten mija wśród prac nad umacnianiem i rozbudową pozycyj i nieustannej służby patrolowej.

Źródło : "ILUSTROWANA KRONIKA LEGJONÓW POLSKICH 1914-1918", Warszawa 1936
uwaga : zachowano oryginalną pisownię
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl