Od września  roku szkolnego 2011-2012 w Zdołbunowskiej Szkole Ogólnokształcącej nr 5 zaczęły się zajęcia w Kółku Języka Polskiego. W związku z tym 3 listopada 2011 roku  odbyło się otwarcie klasy Języka Polskiego. Wielką rolę w tym wydarzeniu odegrał Konsulat Generalny RP w Łucku, który nadał wsparcie finansowe dla remontu tej klasy.
W ten radosny dzień do szkoły przybyli wielu gości: kierownik Zdołbunowskiej Rady Miejskiej p. Wasyl Tymoszczuk, zastępca kierownika Państwowej Administracji Rejonowej  p. Aleksander Fedoruk, wice-konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku  p. Karolina Golubiewska, naczelniczka Oddziału Edukacji PAR p. Walentyna Bondarczuk, prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im.T.Czackiego p. Aleksander Radica, uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Najpierw przy wejściu do szkoły gości zostali przywitane chlebem i solą i ukraińską piosenką ludową od uczniów szkoły. Potem odbył się uroczysty apel, na którym i otworzyli klasę Języka Polskiego przecinaniem taśmy w barwach obu narodów.
Do tego wydarzenia dzieci, którzy uczęszczają na zajęcia języka polskiego, już nauczyli się wierszów i piosenek po polsku. I już w nowootwartej klasie odbyło się niewielkie przedstawienie przez uczniów dla wszystkich gości.
Na zakończenie tego święta p. Aleksander Radica przekazał na ręce nauczycielki języka polskiego elementarze, z których uczniowie mogą korzystać pod czas nauki.
Warto przypomnieć, że dzięki współpracy Szkoły z KOC im. T. Czackiego, udało się znaleść szkołę partnerską w Polsce dla rozwijania przyjaźni polsko-ukraińskiej. Już kilka razy uczniowie Szkoły nr 5 ze Zdołbunowa gościli u uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Pruszkowie.
Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość promować i pielęgnować Język Polski poza granicami Polski.
 
Nauczycielka języka polskiego
Wiktoria Radica
Zdołbunów, 3 listopad 2011
 

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl