Zawagonowanie oddziałów i odjazd przez Lwów i Lublin do Maniewicz.
01.11.1915
O północy rozkaz wymarszu na linję. Grupa Minkiewicza pod Gałuzją. Grupa Januszajtisa udaje się nocnym marszem na Lissowo.

02.11.1915 - 04.11.1915

Bitwa pod Lissowem (2 P. P.).
05.11.1915
Natarcie Grupy Minkiewicza, przeprowadzone słabemi siłami, bez żadnego prawie przygotowania artyleryjskiego, na silnie umocnione i bronione ogniem pozycje Rosjan pod Kostjuchnówką. Oddziały z dużemi stratami dotarły na odległość 400 m. od okopów nieprzyjaciela. Przygniecione ogniem oddziały leżą długi czas bez żadnej osłony, tracąc 50% swych stanów.
W boju tym, w którym głównie brał udział 3 P. P., ginie kpt. Zygmunt Czechna-Tarkowski i kilku innych oficerów. Od bitwy tej wzięło nazwę wzgórze pod Kostjuchnówką »Polska Góra« (Polenberg).
Wtargnięcie Rosjan pod Bielgów i Hutę Lissowską; Kontratak ppłk. Januszajtisa, wypędzenie nieprzyjaciela. Równocześnie walki legjonów nad Styrem.
07.11.1915 - 14.11.1915
Sforsowanie przez Legjony linji Styru, zdobycie Kostjuchnówki, wypędzenie nieprzyjaciela poza rzekę; ustalenie linji własnej.
14.11.1915
Początek walk pozycyjnych nad Styrem.
01.12.1915
W czasie walk nad Styrem, 2 p. p. Legjonów został wydzie­lony i w łączności z 26 dywizją piechoty obrony krajowej brał udział w bitwach pod Lissowem, Bielgowem i Czartoryskiem.
Grudzień 1915
Walki pozycyjne nad Styrem.

Źródło : "ILUSTROWANA KRONIKA LEGJONÓW POLSKICH 1914-1918", Warszawa 1936
uwaga : zachowano oryginalną pisownię
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl