15.05.1863. Zieleńce, Woł., p. owrucki...

 

Z dwóch oddziałków zorganizowanych w powiecie owruckim jeden, liczący 30 ochotników, zniósł pod Zieleńcami (?) podoficer Koroszyłow na czele 30 ko­zaków dońskich 37-mego pułku. Polaków miało poledz dziewiętnastu, moskali - żaden.


źródło: Stanisław Zieliński, Bitwy i Potyczki 1863-64, Rapperswil 1913, s. 340.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl