29.08.1915 - 06.09.1915
Marsz I Brygady na Wołyń z Robianki przez Łyszczyce, Koroszczyce, Kopytkowo, Sławatycze, Orchówek, Świtiaź, Kuśniszcze, Maciejów, Kowel
02.09.1915 - 19.09.1915
Obrona Błot Wołyńskich nad Stochodem (Kreczowice-Czeremoszno)
07.09.1915 - 21.09.1915
Utarczki 1 P. UŁ. pod Zarzeczem, Niesuchożem (2 szwadron pod Garbowem, Serechnowicami i Stobychwą 15-16. IX)
17.09.1915 - 18.09.1915
Walki III/1 P. P. pod Czerskiem
18.09.1915
Bój V Batalionu pod Hulewiczami
20.09.1915 - 26.09.1915
Walki pozycyjne Grupy Piłsudskiego (4 P.P. i 5 P.P. pod Kopczą i Czebenie
29.09.1915 - 10.12.1915
Walki pozycyjne Grupy Piłsudskiego na wschód od Kołek nad Styrem. Grupa ta w składzie 4 P.P. i 5 P.P., działając w ramach Korpusu Kawalerii Herbersteina, odpiera cały szereg natarć rosyjskich, przeprowadzając szereg przeciwuderzeń.

03.10.1915

Przeciwuderzenie I/5 P.P. pod Stowygorożem i odbicie zabranej poprzednio baterji.
18.10.1915
Bój pod Kulikowiczami (II/5 P.P.), Odwrót do Komorowa i wzięcie do niewoli 315 jeńców.
21.10.1915
Natarcie II/5 P.P. i wzięcie 115 jeńców.
22.10.1915
Odparcie nocnego ataku rosyjskiego.
29.09.1915 - 31.10.1915
Walki Grupy Śmigłego (1 P.P., 7 P.P., Kawaleria i Dywizjon Artylerji)
29.09.1915
Bielska Wola (III/1 P.P., V i VI Bataljon)
01.10.1915 - 02.10.1915
Odwrót Grupy Śmigłego z pod Kostjuchnówki, skutkiem ogólnego położenia, walki V i VI bataljonu pod Sobieszycami.
04.10.1915
Zajęcie przez I/1 P.P. Gałuzji
15.10.1915
Wycofanie się z Gałuzji
21.10.1915
Bój pod Jabłonką W.  i opanowanie tej miejscowości po nieudanem natarciu 1 1/2 batalionu 6 P.P. z Grupy Płk. Grzesickiego, przeprowadza atak Grupa Śmigłego w składzie I i III/1 P.P. oraz VI Batalionu, który, zakończony szturmem, doprowadził do opanowania Jabłonki W.  i wzięcia do niewoli 3 oficerów, 200 szregowych oraz 2 C.K.M
22.10.1915
Bój pod Kuklami. Bierze w nim udział V i VI batalion oraz 6 P.P. Przeprowadzone natarcie, mimo załamania się współdziałających kompanij austrjackich, doprowadziło do opanowania Kukli, wzięcia kilkuset jeńców, karabinów maszynowych i odbicia zabranych do niewoli żołnierzy austrjackich.
23.10.1915 - 26.10.1915
Dalszy ciąg boju pod Kuklami. Odparcie ataków, nieudane natarcie na Kamieniuchę i odwrót na dawne stanowiska.

27.10.1915

Atak na Kamieniuchę, przerwany w chwili, gdy oddziały zznajdowały się na bliskich odległościach od okopów rosyjskich. ( 1 P.P. i 6 P.P. )
28.10.1915
Dalszy ciąg natarcia i zdobycie Kamieniuchy.
30.10.1915 - 31.10.1915
Przemarsz Legjonów Polskich ( Grupa Śmigłego i 6 P.P. ) w rejon Wołczecka. Grupa Śmigłego na odcinek w rejonie Miedwieży, III Brygada - do Lisowa.
31.10.1915
Zajęcie stanowisk na odcinku w rejonie W. Miedwieży przez 1 i 6 P.P.
03.11.1915 - 14.11.1915
Ciężkie walki Grupy Sosnkowskiego na zajętych stanowiskach. Obfitują one w szereg przeciwuderzeń, przyczem oddziały I Brygady Działają również w pierwszych dniach walki w rejonie Kostjuchnówki, gdzie walczyła o odzyskanie utraconych przez oddziały austrjackie pozycyj II Brygada i 6 P. P. W walkach tych grupa poniosła wielkie straty, zwłaszcza skutkiem zmęczenia ludzi i chorób. W skład Grupy Sosnkowskiego wchodzą w tym okresie 4 kompanje 3 P. P. II Brygady.
22.11.1915
Grupa ppłk. Sosnkowskiego opuszcza stanowiska pod Kostjuchnówką i maszeruje celem połączenia się z Grupą Piłsudskiego.
23.11.1915
Połączeie oddziałów I Brygady w Kołkach.
25.11.1915 - 10.12.1915
Walki pozycyjne I Brygady pod Stowygorożem.
15.12.1915
Przemarsz I Brygady do Karasina i Leśniewki na odpoczynek.

Źródło : "ILUSTROWANA KRONIKA LEGJONÓW POLSKICH 1914-1918", Warszawa 1936
uwaga : zachowano oryginalną pisownię

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl