16.05.1863. Moskalówka, Woł., p. owrucki; 18 km.-w. od Owrucza. (Kłoczki, Chrystynowskie lasy).

 

W dzień przed wybuchem powstania na Rusi wyruszył Leonard Wiszniewski z 20 ochotnikami do Chrystynowskich lasów, gdzie złączyło się z nim 30 zebranych tamże powstańców. Oddziałek ten, składający się ze samej prawie szlachty, odparłszy 16. 5. jazdę kolumny majora Przewalińskiego w Babim lesie (?) pod Dawidówką (?), ruszył na podwodach ku Moskalówce. O 2 wior­sty od Moskalówki zaatakował powstańców major Przewalinskij w sile 1 roty piechoty liniowej, 1 plutonu karabinierów kremenczttckiego pułku i 40 kozaków, wzmocniony stadem uzbrojonego chłopstwa. Oddział pragnął cofać się, lecz od­waga oficera Franciszka Bajkowskiego pociągnąła wszystkich: Bajkowski rzucił się na moskali, a za nim poszli inni i wyginęli po większej części. Wiszniewski zdołał przeciąć się przez linię bojową. Na miejscu polegli: Franciszek Bajkowski, Bolesław Pląskowski, dwaj bracia Giżyccy; kilkunastu rannych, jak Romuald i Gustaw Polikowscy, Adam Pląskowski, Stanisław Wiszniewski dostało się do niewoli, a w kilka dni później schwytali jeszcze moskale Wróblewskiego, którego wzięli za dowódzcę.


źródło: Stanisław Zieliński, Bitwy i Potyczki 1863-64, Rapperswil 1913, s. 342.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl