19.05.1863. Worobijówka, Woł., p. zwiahelski; 11 km. płn.-z. od Ostropola. (Worobijowskie Karczmy, Ostropole, Kustowce).

 

Niedoczekawszy się posiłków udał się Różycki na południe, aby zbliżyć się ku kordonowi austryackiemu, spodziewając się wciąż zapowiedzianego kilkakro­tnie wkroczenia Wysockiego. Pod Kustowcami dwie roty przybyłe ze Starego Kon­stantynowa podsunęły się pod obóz Różyckiego, lecz przesadnie poinformowane o siłach jazdy wołyńskiej, spiesznie wróciły na podwodach, a Różycki ruszył dalej i następnego dnia stoczył przy Karczmach Worobijowskich małą utarczkę, w której wziął do niewoli 39 moskali, broniących się w Karczmach. Z Worobijowskich Karczem już bez przeszkody przemaszerował przez Ostropol i zatrzymał się za Słuczą, już we województwie podolskiem, pod Ihnatką, na uroczysku Hańczarychy.


źródło: Stanisław Zieliński, Bitwy i Potyczki 1863-64, Rapperswil 1913, s. 342.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl