12.12.1863. Kładniów, Woł., p. włodzimirski; 25 km. płd.-z.-płd. od Lubomli. (Kłodzie).

Cofnąwszy się przez most z Dubienki Zaremba i Poniński zatrzy­mali się w Kładniowie, gdzie ponownie atakowani, musieli uchodzić dalej na po­łudnie.


źródło: Stanisław Zieliński, Bitwy i Potyczki 1863-64, Rapperswil 1913, s. 349.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl