Marja powieść ukraińska

Marja Powieść Ukraińska

autor: Antoni Malczewski

Mowa Tadeusza Czackiego 1805 Mowa Tadeusza Czackiego …
O demonach

O demonach czyli Geniiuszach u Fizofów Greckich …

autor: Michał Jurkowski

Pochwała Tadeusza Czackiego

Pochwała Tadeusza Czackiego

autor: Stanisław Potocki

wyd: Warszawa 1817

Przepisy

Przepisy o Bibliotece Gimnazyium Wołyńskiego

autor: MIchał Ściborski

wyd.: Krzemieniec 1818

O Gimnazjum w Wołyńskiej Guberni

O Gimnazjum w Wołyńskiey Gubernii …

autor: Tadeusz Czacki

wyd.: 1803

wolhynia 2004 - 2020

wolhynia@wolhynia.pl