Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej. Kościół murowany, w stylu barokowym, został wybudowany „Bogu na chwałę” w latach 1760-1773 przez Michała Gurowskiego. Konse­krowany w 1774 r. przez bpa Franciszka Komornickiego. W 1840 r. zamknięty przez wła­dze rosyjskie. Ponownie odzyskany w 1920 r. i z ofiar wiernych w 1921 r. odrestaurowany pod administracją ks. Antoniego Staniszewskiego - miejscowego proboszcza.
W 1938 r. parafia liczyła 1783 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Zabłotce, Bilicze, Bogudzięka, Dołęga, Drewiny, Gucin, Gurów, Iwanicze: Nowe i Stare; Myszków, Nowiny, Romanówka, Szczeniutyn Wielki, Witoldów, Witoldówka, Zygmuntówka, Żdżarki, Żdżary.
Ostatnim proboszczem był ks. Józef Aleksandrowicz; ur. w 1869 r., wyśw. w 1893 r., zginął 11 listopada 1943 r. zamordowany przez banderowców przy ołtarzu w kościele ra­zem z wieloma wiernymi. Kościół ograbiony i zdewastowany, został również zniszczony w bliżej nie znanych okolicznościach. Kaplica drewniana - wojskowa, na cmentarzu w Iwaniczach, obecnie nie istnieje.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl