Parafia Beresteczko (Dekanat Berestecki)

Historia

Kościół parafialny w Beresteczku(300)  Kościół parafialny w Beresteczku (ołtarz główny)(300)

Kościół pw. Trójcy Świętej.

 

Niegdyś klasztor oo. Trynitarzy (1698-1832). Pierwszy ko­ściół drewniany pw. św. Andrzeja Apostoła zbudowany został w połowie XVII w. Nowy murowany, wzniesiony w latach 1711-33 przez Tomasza Karczewskiego, kasztelana halic­kiego, właściciela Beresteczka. Wykończony kosztem Zamoyskiego, starosty lubelskiego. Pięknymi malowidłami mury przyozdobił ojciec Jan od św. Józefa. W1801 r. bp Cieciszowski kościół konsekrował. Odrestaurowany w 1889 przez ks. proboszcza Leopolda Tuzinkiewicza. Kościół ten jest to trzynawowy gmach późnobarokowy, bez wieży. Wnętrze było boga­to zdobione w stylu rokokowym. Ściany i sklepienie pokrywały freski pędzla ks. Józefa Prechtla, trynitarza z czasów Stanisława Augusta. Okazały wielki ołtarz ozdobiony był rzeźbami rokokowymi (podobnie ołtarze boczne). Obok fresków Prechtla były również obrazy i fre­ski Cormaroniego z pocz. XIX w. Organy oraz chrzcielnica rokokowe. W lewej nawie gro­bowiec z białego marmuru Wiktora Witosławskiego (zm.1889 r.), dłuta Syrewicza. W kaplicy obok prawej nawy znajdowały się relikwie św. Walentego, cieszące się wielkim kultem (doroczny odpust 14 lutego). Do 1920 r. w kościele tym przechowywana była szabla księ­cia Jeremiego Wiśniowieckiego, którą ukradli bolszewicy. Dawny klasztor Trynitarzy po kasacie (1832 r.) został zmieniony na więzienie, a po pożarze rozebrany. Naprzeciw ko­ścioła znajdował się niewielki cmentarz, na którym znajdowały się 23 groby żołnierzy pol­skich oraz wspólny pomnik. W miejscu tym pierwotnie stał drewniany kościół św. Andrze­ja, w którym Jan Kazimierz modlił się przed bitwą.

Ostatnim proboszczem był ks. Jerzy Zwoliński - dziekan, szambelan J. św., kanonik honorowy ołycki, ur. w 1882, ftyśw. w 1907, zm. w 1947 r.

Stan przed wojną

Stan obecny

Miejscowości, które należały do parafii:

Beresteczko, Antonówka (Suczków), Biały Ług, Humniszcze, Kołmaczówka, Kutrów, Lipa, Merwa, Mytnica, Narenczyn, Ostrów, Peremy­le, Piaski, Plaszowa, Rejmontowicze, Rydków, Smolawa, Sołonów, Werbeń, Zielona, Zamościska.

 
Kaplice na terenie parafii:
Peremyle, Werbeń, na cmentarzu i w domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Beresteczku
wszy­stkie zniszczone w nie znanych nam okolicznościach.
 
W 1938 r. parafia liczyła 1671 wier­nych.
 
Obecnie kościół jest w ruinie. Widać ślady podejmowanej, dość dawno (prawdopodob­nie w latach siedemdziesiątych XX w.) restauracji. Lewa wieża znajduje się w rusztowa­niach, nb. rozwalających się. Większa część dachu pokryta jest papą bitumiczną. Brak okien. Wejście do kościoła jest zamknięte. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z pustymi miejscami na 3 dzwony. W części placu kościelnego za prezbiterium (zakrystia?) znajduje się zwalisko gruzu i śmieci. Na ścianach kościoła widoczne są pęknięcia.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl