Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Pierwszy ko­ściół, drewniany, został wybudowany w 1703 r. staraniem Jana Kaszewskiego i jego żony Konstancji z Czetwertyńskich. Spłonął w 1723 r. Nowy, murowany, został wzniesiony w stylu empirowym w 1827 r. przez hrabiego Wincentego (Józefa) Krasickiego, dziedzica wło- dzimierzeckiego.

W 1938 r. parafia liczyła 3468 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Włodzimierzec, Andruha, Borki, Choromce, Dąbrowa, Długowola, Hranie, Huta Sopaczowska, Janówka, Jezioro, Kanonicze, Lipno, Lubachy, Łupisuki, Majdan folw., Mosty, Mulczyce, Nowaki, Osowik, Ostrowce, Parośla, Pieczonki, Połowią, Porada, Przerwa, Rubań, Sopaczów, Stachówka, Ułanówka, Zielenica, Żółknie.

Ostatnim proboszczem był ks. Dominik Wawrzynowicz, dziekan; ur. w 1880 r., wyśw. w 1913 r., zm. w 1969 r.

Kościół został zburzony w 1960 r. Na jego miejscu znajduje się restauracja „Białe Je­zioro”. Cmentarz parafialny znajduje się na skraju miasta, jest zdewastowany i zarośnię­ty; służy jako miejsce libacji alkoholowych i szalet publiczny. Jak na ironię z jednej stro­ny cmentarza postawiono banderowski krzyż z napisem „Wieczna pamięć bohaterom”.

W 1943 r. banderowcy zorganizowali na terenie parafii masowe mordy ludności pol­skiej. Wszystkie gospodarstwa Polaków zostały spalone bądź rozebrane, a ludność, która nie zdołała uciec, wymordowana w okrutny sposób. Ich dokładna liczba i miejsca pochów­ku nie są znane!

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl