Kościół parafialny pw. Najświętszego Imienia Jezusa. Wcześniejsza nazwa miejscowo­ści (do końca XVII w.) - Różjampol.
W 1747 r. wybudowany został klasztor przez Braci Mniejszych św. Franciszka (Kapu­cynów). W latach 1751-1757 staraniem Róży Rozalii Pociejowej z Zahorowskich - właści­cielki Uściługu powstał kościół murowany. Konsekracji dokonał w 1760 r. bp Antoni Wołłowicz. W 1832 r. kościół i klasztor zostały skonfiskowany przez carat i przekazane prawosławnym. Rewindykowany w 1920 r. dzięki staraniom parafian i ks. Feliksa Bujalskiego - miejscowego proboszcza. Kościół całkowicie odrestaurowany w 1928 r. z ofiar parafian.
W 1938 r. parafia liczyła 4020 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Uściług, (Rosiampol), Ambuków, Biskupie Góry, Bortnów, Brzezina, Bużanka, Chotiaczów, Cucniów, Czerników, Edwardopol, Funduma, Izów, Janów, Józefin, Karczunek, Karolówka, Kłoda, Łudzin, Mikulicze, Orliczyn, Piatydnie, Piwnik, Popadiówka (Wiktorów), Pomorów, Przydatki, Rohożany, Rokitnica, Rusów, Sieliska, Trościanka, Wilczobrody, Worczyn Nowy, Woszczatyn, Wólka, Wydranka, Wygadanka, Załuże, Żelinów.
W1939 r. proboszczem parafii był ks. Piotr Orynt (ur. w 1883 r., wyśw. w 1906 r.), który • we wrześniu (1939 r.) przeszedł Bug i został aresztowany przez Niemców. Zginął w 1941 r. w Dachau. Po nim parafią administrował ks. Stanisław Symon; ur. w 1904 r., wyśw. w 1929 r., zm. w 1972 r.
Kaplica z 1810 r. - murowana, na cmentarzu, wybudowana ze składek wiernych pod administracją o. Leonarda - kapucyna.
We wrześniu 1939 r. za kościołem, na tzw. cmentarzu przykościelnym zostało pogrze­banych 16 polskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie z Niemcami o Uściług w dniach 14-15.09.1939 r. Po wyjściu sowietów, pod koniec września lub na początku października 1939 r., miejscowi działacze komunistyczni (Żydzi i Ukraińcy) sprofanowali i ograbili ko­ściół. Po 1945 r. kościół został zamknięty a pod koniec lat 70-tych całkowicie rozebrany przez miejscowe władze.
Ocalała kaplica cmentarna, w której urządzono sklep. Odzyskano ją dla wiernych w 1993 r. Poświęcenia kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej dokonał w październiku (1993)
bp pomocniczy Marcjan Trofimiak. Kaplicę obsługują ojcowie Karmelici z Włodzimierza Wołyńskiego.wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl