Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Pierwszy kościół, drewniany, ufundował w 1684 r. książę Jan Karol Dolski z żoną Elżbietą z Ostrogskich. Kościół ten przeznaczony był dla oo. Pijarów. W 1709 r. został zniszczony przez Szwedów. Nowy, murowany, w stylu rokokowym został wybudowany staraniem rektora, o. Kazimierza Pniewskiego. W świąty­ni tej znajdowało się kilkanaście obrazow o. Łukasza Hubla z połowy XVIII w. W 1742 r. kościół został konsekrowany przez bpa Franciszka Kobielskiego. W 1832 r. władze carskie zamknęły słynną szkołę pijarską, w której nauki pobierali m.in.: Cyprian Godebski, Alojzy Feliński, Łukasz Gołębiowski. Kościół został przekazany duchowieństwu świeckiemu.
W 1938 r. parafia liczyła 1045 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Dąbrowica, Antonin, Berestie (Berest), Bereżki, Biała, Bielatycze, Bielsk, Borki, Borodnica, Brodziec, Buda, Butów, Butów Brodnicki, Cegiejnia, Chocin, Chomec, Chylin, Czarnowyrka, Dukarów, Hać, Hrycki, Ist’, Jacule Jamne, Jasieniec, Jeziersk, Jezier­skich fut., Jeziory, Kadłubek, Kamienne Pole, Karasin, Karawiec, Kołki, Korzyść, Kosiak, Krupowie, Krzywica, Litwica, Lubikowicze, Ludynie, Lutyńsk, Maklakowo, Marianówka, Masłopuszcza, Milacze, Moczuliszcze, Mostki, Niweck, Ochlicze, Orły, Orwianica, Óstarowce, Oszkieła, Pasieka, Pieszczanica, Pięta, Podubliszcze, Pogonią, Poledo, Porąbka, Pracuki, Prawosudówka, Przybój, Purnia, Rowczaki, Rudnia, Rzeczyca, Sądowną, Sielec, Smolarnia, Sochy, Strzelsk, Szachy, Udryck, Uhoł, Uhoł Bielatycki, Wermeczka, Wiczówka, Wieluń, Woniaczówka, Worobin, Worsińsk, Wygony, Wysock, Wzlesie, Zagrobla, Zakrzyce, Zaleszany, Załuża, Zamrocznie (Zamroczę), Zarucze, Zarzecze, Złote, Zofiówka, Żadeń.
W czasie II wojny światowej proboszczem był ks. Wiktor Zabiegło; ur. w 1907 r. wyśw. w 1935 r., zm. w 1949 r. Na terenie parafii z rąk OUN-UPA zginęło wielu Polaków. Kaplica murowana z 1767 r. na cmentarzu, zniszczona prawdopodobnie po 1945 r. w bliżej nie znanych okolicznościach. W 1939 r. położono kamień węgielny pod budowę ka­plicy w Wysocku. Wybuch wojny przerwał dalsze prace budowlane. Kościół ocalał jako jedyny w dekanacie włodzimierzeckim. Na początku lat 90-tych na koszt państwa ukraińskiego została przeprowadzona restauracja budynku kościoła, pod kie­runkiem obwodowego Wydziału Architektury w Równem. Parafia na powrót została zare­jestrowana w 1992 roku. Przy kościele jest nieliczna wspólnota. Opiekę duszpasterską sprawują księża Pallotyni, dojeżdżający z Sarn. Nabożeństwa odprawiane są w języku ukraińskim.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl