Funkcję kościoła parafialnego pełniła kaplica publiczna przy dworze. Parafia została utworzona w 1937 r.
W 1938 r. należały do niej następujące miejscowości: Chinocze, Białe, Brzezina, Czajków: Nowy i Stary; Dobryń, Dubrowsk, Górne, Huta Stepangrodzka, Kruszyna, Łuka, Mi­kołajów: Nowy i Stary; Ostry Róg, Radyżów, Stepangród, Woronki, Zhoszcz.
W 1939 r. proboszczem był ks. Władysław Czyżewski; ur. w 1911 r., wyśw. w 1936 r., aresztowany przez NKWD w 1939 r. i skazany na 15 lat obozów, zm. po 1975 r. Po nim administratorem był o. Stanisław Tatar ze Zgromadzenia oo. Zmartwychwstańców.
Obecnie nie ma śladów po kaplicy, jest w tym miejscu rozwidlenie polnych dróg. Brak informacji, kiedy i przez kogo została zniszczona. W czasie wojny na terenie parafii miały miejsce napady banderowców na Polaków. Czy wtedy zniszczono kaplicę?
Zachował się zdewastowany i zarośnięty cmentarz parafialny. Widoczne są zarysy mo­gił. Cały teren porośnięty jest sosnami.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl