Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła. Pierwszy kościół, drewniany, ufundo­wał i hojnie uposażył w 1614 r. książę Janusz Ostrogski - kasztelan krakowski. Dotację wsparł w 1753 r. książę Janusz Sanguszko. Nowy kościół, murowany, w stylu empirowym na planie prostokąta wybudował w la­tach 1803-1806 Stanisław Grzegorz Warcell. Świątynia ta była budowlą skromną, od stro­ny głównego wejścia ozdobioną portykiem o dwóch parach kolumn. W polu trójkątnego frontonu widniało Oko Opatrzności. Budynek ów nakrywał spłaszczony dach z kopułką pośrodku, zwieńczoną wieżyczką w postaci stożka z krzyżem. Do kościoła przylegał wielki cmentarz z wyróżniającym się grobowcem rodziny Wercellów, w kształcie piramidy z czarnego kamienia.

W 1938 r. parafia liczyła 1567 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Stepań, Batory, Butejkt, Dworzec, Hutwin, Ilnik: Mały i Wielki; Kamionka (część), Ko­marówka, Korost, Koszawy, Ledno, Mielnica: Mała i Stara; Pohulanka, Trudy, Werbcze: Małe i Wielkie.

W 1941 r. proboszczem był ks. Faustyn Lisiecki; ur. w 1903 r., wyśw. w 1928 r., zm. w 1972 r. w Żytomierzu. W 1943 r. na terenie parafii banderowcy zamordowali wielu Polaków. Zniszczyli też kościół parafialny, który w 1944 r. został całkowicie rozebrany. Zachował się jedynie zde­wastowany cmentarz parafialny.
 

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl