Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego. Parafia erygowana w 1921 r. Wcześ­niej funkcje sakralne pełniła drewniana kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusa z przebu­dowanego budynku kolejowego. W1935 r. staraniem dziekana, ks. Jana Swiderskiego roz­poczęto budowę nowego, murowanego i nowoczesnego kościoła. Tę inicjatywę poparli: kolejarze, urzędnicy państwowi, lokalne samorządy, żołnierze KOP-u, organizacje młodzie­żowe, pozostali parafianie i Kuria Biskupia w Łucku.

Koszt całej inwestycji szacowano na sumę ok. 200 tys. zł. W 1936 r. położono pierwsze fundamenty pod nową świątynię. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w pracach wy­kończeniowych; sam budynek był już przykryty dachem. We wrześniu 1939 r. został częściowo uszkodzony po ataku bombowym.

W 1938 r. parafia liczyła 5849 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Sarny, Budki Kryczylskie (Osty), Chwoszczowata, Czudel, Dorotycze, Folwarek, Głuszy­ca, Huta Niemowicka (Perejma), Janówka, Jaźwinki, Józefpol, Kamienne, Kaszowa, Katarzynówka, Konstantynówka, Lada, Luchacze, Muranin, Nieklukwin, Niemowicze, Perówka, Płoska, Radzież, Rudnia, Straszów, Uhły, Znosicze.

W latach 1942-1944 na terenie parafii miały miejsce liczne zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Aż do 1945 r. wytrwał w parafii ks. Jan Lewiński; ur. w 1871 r., wyśw. w 1893 r., zm. w 1952 r. Przymusowo ekspatriowany przez władze so­wieckie wyjechał z częścią parafian ostatnim transportem z Sarn w pierwszych dniach maja 1945 r. Udało mu się wywieźć naczynia i szaty liturgiczne do Olsztyna oraz kopię obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, autorstwa prof. Antoniego Czerniewskiego. Aż do.1958 r. z posługą duszpasterską przyjeżdżał do kościoła sarneńskiego o. Serafin Kaszuba. Było to jedyne miejsce spotkań modlitewnych wiernych z tego rejonu. W 1959 r. władze miejsco­we zamknęły kościół i urządziły w nim magazyn zboża, a następnie hurtownię artykułów spożywczych. W 1991 r. reaktywowano parafię i oddano kościół wiernym. Administrato­rem został ks. Krzysztof Krawczak. W 1993 r. proboszczem został ks. Jarosław Olszewski ze Zgromadzenia Księży Pallotynów (SAC).

W dniu 5.08.1995 r. ks. apb Marian Jaworski dokonał uroczystego poświęcenia odre­staurowanego kościoła sarneńskiego i plebanii, do którego wcześniej powrócił z Łodzi obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Kaplica w Dorotyczach, drewniana, pw. św. Antoniego, wybudowana w 1827 r. z ofiar parafian. Zniszczona prawdopodobnie po 1945 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl