Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (w dokumentach też jako kaplica). Kościół drewniany na kamiennych fundamentach wybudował w 1934 r. z ofiar wiernych i przy po­mocy Nadleśnictwa Państwowego w Karpiłówce ks. Brunon Wyrobisz. W ołtarzu głównym znajdował się obraz św. Jana Chrzciciela - patrona parafii, dar Franciszki Kozińskiej. Po­święcenia świątyni dokonał w 1934 r. ordynariusz bp Adolf Szelążek. Parafia została ery­gowana w 1939 r. i liczyła kilkaset wiernych.
Należały do niej wioski: Borowe, Borowskie Budki, Dołchań, Karpiłówka, Kisarycze, Netreba, Okopy.

Pierwszym i zarazem ostatnim proboszczem (od 29 sierpnia 1939 r., do 7 grudnia 1943 r.) był o. Ludwik Wrodarczyk (OMI); ur. w 1907 r., wyśw. w 1933 r., zamordowany w niezwykle okrutny sposób przez banderowców 7 grudnia 1943 r. Wtedy też został ograbiony z naczyń i szat liturgicznych kościół. Dokonali tego pobratymcy z Karpiłówki. Z ich upowskich rąk zginęło 40 osób. Spłonęły wszystkie zabudowania Polaków, a mienie rozgrabiono. Ci którzy ocaleli wyjechali w 1944 r. do Olsztyna, Nidzicy i Prabut. W styczniu 1944 r. ban­derowcy spalili kościół. Ocalał jedynie obraz, ura­towany przez Franciszkę Koźmińską, która wywio­zła go do Wierzbicy Górnej na Opolszczyźnie, gdzie po wojnie osiedliła się wraz całą rodziną. W 1992 r. przekazała go Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Najświętrzej i Niepokalanej Marii Panny. Obecnie obraz znajduje się w Kurii Prowincjonalnej Zgroma­dzenia w Poznaniu, przy ul. Ostatniej 14. Ojcowie oblaci rozpoczęli proces informacyjny Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka. Jego miej­sce pochówku pozostaje nadal nieznane. Na zbioro­wej mogile mieszkańców Okopów, pomordowanych w nocy 6/7 grudnia 1943 r. stanął pomnik ufundo­wany przez miejscowych Ukraińców.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl