Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół, drew­niany, został wybudowany w latach 1606-1607 staraniem Ewy z Malina Łahodowskiej - kasztelanowej wołyńskiej, właścicielki Swojczowa. W sporządzonym testamencie z 13.01.1607 r. (zapisanym w aktach Włodzimierza 31 stycznia 1608 r.) uposażyła świątynię
swojczowską w pola i łąki. Jan Łahodowski dnia 16 listopada 1617 r. dotację żony zaapro­bował i powiększył. W 1646 r. dotację na kościół swojczowski zapisał Adam z Brusiłowa Kisiel, wyznania prawosławnego - kasztelan Ziemi Kijowskiej (4000 florenów ze wsi Tumin i Hubin).
Nowy kościół, murowany, został wybudowany w 1787 r. przez Feliksa Czackiego - pod­czaszego królewskiego. Restaurowany był w 1927 r. ze składek parafian przez ks. Witolda Kurowskiego - miejscowego proboszcza.
W 1938 r. parafia liczyła 4300 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Swojczów, Antonówka, Apanowszczyzna, Augustów, Barbarów, Beheta, Boża Wola, Bud­ki Ossowskie, Czosnówka, Dominopol, Dujewo, Elizabetpol, Ewin, Fedorpol, Gnojno, He- lenówka, Hubin, Huta Swojczowską, Jadwigów, Jaslenówka, Jaworówka, Kamelówka, Kisielówka, Kocior, Kohylno, Kowalówka, Leduchów, Ludmirpol, Mariampol, Mikołajówka, Mikołajpol, Mogilno, Oseredek: Nowy i Stary; Ossa, Piński Most, Poluchno, Popówka, Przygołówek, Rewuszki, Siedliszcze, Swojczówka, Szczęsnówka, Tumin, Turia, Wandowola, Władysławówka, Wołczak, Wólka, Zahatka, Zapust Nowy, Zarudle, Zosin, Zwierzyniec.
Kaplice: na cmentarzu z 1912 r. drewniana i murowana - rodziny Nazarewiczów z 1934 r. oraz przykościelna, również murowana. Wszystkie zostały zdewastowane i zniszczo­ne (prawdopodobnie po 1945 r.) W kościele znajdował się łaskami słynący, pochodzący z XVII w. cudowny obraz Matki Boskiej (Matka Boska Swojczowska-Preczystaja). Ostat­nim proboszczem był ks. Franciszek Jaworski; ur. w 1888 r., wyśw. w 1914 r., zm. w 1958 r.
W lipcu i sierpniu 1943 r. banderowcy z kurenia świnarzyńskiego przeprowadzili krwa­we rzezie Polaków na terenie parafii. Tylko 11 lipca w czasie nabożeństwa zostało zamor­dowanych kilkuset Polaków w kościele i obok. Miesiąc później upowiec Gołębiowski przy pomocy min wysadził ograbiony kościół w powie­trze. Ocalał wcześniej zabrany cudowny obraz, który został umieszczony przez prawosławnych w miejsco­wej cerkwi.
W maju 1944 r. ks. Stanisław Kobyłecki z Wło­dzimierza udał się z parafianami swojczowskimi i włodzimierskimi do Swojczowa, obraz odzyskał i przywiózł do kościoła farnego we Włodzimierzu.
Pod koniec sierpnia 1944 r. obraz został przewie­ziony do Świdra pod Warszawą i oddany pod opie­kę Sióstr Terezjanek.
Dziś Matka Boska Swojczowską - Wielka Pani Wołynia - znajduje się w kościele pw. św. Wincen­tego a Paulo w Otwocku (od 1945 r.). Staraniem ks. Jana Swierżewskiego, ks. prof. Wiesława Kądzieli i prof. Mariana Paciorka obraz został poddany kon­serwacji w pracowni wawelskiej.
Od 1986 r. w parafii otwockiej (corocznie w dniu 8 września) obchodzony jest odpust ku czci Matki Boskiej Swojczowskiej. Od 1993 r. nazywana też jest Matką Boską Otwocką. Dnia 17.09.1995 r. na tere­nie byłego kościoła, byli parafianie oraz członkowie Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordo­wanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu posta­wili metalowy krzyż z kopią obrazu Matki Boskiej Swojczowskiej. W Mszy św. brała udział liczne przybyła miejscowa ludność prawosławna.
W 77 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w kościele Wincentego a Paulo w Otwocku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obeliska upamiętniającego obecność Matki Boskiej Swojczowskiej w tej świątyni. Obelisk ten wznieśli zasłużeni mieszkańcy Otwocka, Wołyniacy, Żołnierze 27 WDP AK, przy pomocy Rady Odnowy Pa­mięci Walk i Męczeństwa. Wyryty napis na obelisku brzmi: „Nasza Pani Matka Boska Swoj- czowska z Wołynia obecna w tej świątyni, jako Patronka Otwocka sprawia, że tu „zbierają się nasze serca” - Wołyniacy 1995 r.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl