Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła. Pierwszy kościół, drewniany, został wzniesiony w 1614 r. staraniem księcia Janusza Ostrogskiego - kasztelana krakowskiego. Uległ zniszczeniu podmyty przez prądy rzeki Bug. Nowy, również drewniany, wybudowała w 1701 r. księżna Katarzyna Radziwiłłowa. W połowie XIX w. popadł on w ruinę. W1864 r. rozpoczęto budowę murowanej świątyni, której budowę przerwał rząd carski. Dokończył w latach 1877-1878 miejscowy proboszcz - ks. Franiszek Czarkowski.
W 1938 r. parafia liczyła zaledwie 300 wiernych i należały do niej następujące miejsco­wości: Litowiż, Antypowce, Grzybowica, Krzeczów, Lisznia: Nowa i Stara; Molników, Osmiłowicze, Wełczak.
W 1939 r. proboszczem był ks. Franciszek Rutkowski; ur. w 1882 r., wyśw. w 1906 r., zastrzelony przez NKWD 22.06.1941 r. Po nim funkcję duszpasterską sprawował proboszcz z parafii Zabłotce - ks. Józef Aleksandrowicz. W 1943 r. miały miejsce na terenie parafii mordy na Polakach dokonywane przez na­cjonalistów ukraińskich. Wtedy też został zdewastowany i ograbiony kościół. Całkowicie zniszczony po 1945 r. przez miejscowe władze.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl