Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego. Pierwszy kościół, drewniany, został wybudo­wany w 1605 r. staraniem parafian. Utworzenie parafii potwierdzili: w 1615 r. król Zyg­munt II i Władysław IV w dniu 3.03.1635 r. W 1864 r. został wzniesiony nowy kościół, mu­rowany (w miejsce poprzedniego), z funduszy dominikanina Ambrożego Nagujewskiego. Konsekrował świątynię w 1869 r. bp. Kacper Borowski. W kościele tym znajdował się ła­skami słynący obraz św. Antoniego. Jego losy po 1943 r. są nie znane.
W 1938 r. parafia liczyła 875 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Ko­rytnica, Czerniawka, Dobry Kraj, Holendry Siemianówka, Hrady, Iszów, Kładniów, Pary- duby, Sołtysy, Zabrody.
Ostatnim proboszczem był ks. Karol Baran; ur. w 1882 r., wyśw. w 1906 r., żywcem prze­cięty piłą przez banderowców latem 1943 r. Razem z nim zginęło wielu parafian.
Kościół został całkowicie zniszczony przez nacjonalistów ukraińskich po 1943 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl