Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół drewniany został wzniesiony w latach 1926-30 staraniem parafian i żołnierzy KOP-u. Plac pod budo­wę kościoła ofiarował i wsparł znacznym funduszem Adam Osiński z Ustrzyk Dolnych. Poświęcenia świątyni dokonał bp sufragan Stefan Walczykiewicz. Parafia została utworzo­na w 1927 r. z podziału parafii Rokitno.
W 1938 r. liczyła 1500 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Wojtkiewicze, Berezów, Białowiż, Bleżewo, Chmiel, Dubno, Jamnica, Józefin, Kupiel, Libuchowa fut., Lipka, Lisiczyn, Lisiszcza, Motycz, Musznie, Nachorski fut., Nastachowski fut., Podjasieniec, Polskie fut., Rachnowski fut., Słobódka, Tupik, Ulik, Wojtkiewickie Budki, Zie­lone.
Jej ostatnim administratorem był ks. Bogumił Horaczek, wcześniej ks. Nikodem Domański; ur. w 1909 r., wyśw. w 1934 r., zm. w 1987 r. Kościół został spalony przez nacjo­nalistów ukraińskich w 1943 r. W 1994 r. zarejestrowana została wspólnota parafialna w miejscowości Kupiel, w której urządzono kaplicę w domu prywatnym. Z posługą duszpasterską raz w miesiącu jeżdżą księża Pallotyni z Sarn. Docierają oni również do katolików w Kamieńskich Budkach, którzy do 1946 r. nie wyjechali za Bug.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl