Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, dawniej kościół filialny pa­rafii Olewsk.
Kościół ten został wybudowany w 1919 r. staraniem Stanisława i Józefy Szyczewskich. Parafia została utworzona 21.01.1927 r. (wg Elenchusa w 1931 r.).
W 1938 r. liczyła 1140 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Tomaszgród, Biesiadka, Jelno, Kręta Słoboda, Kruszyna, Kużolka fut., Lado, Łomsk. Młynek, Omelno, Perestaniec, Podborocze, Rudnia Sielicka, Sakłowo, Smolarnia, Stołpcy, Szyczewo, Tatynne, Tuchowo, Zakruże, Zienków.
W 1932 roku rodzina Szyczewskich wybudowała kaplicę cmentar­ną w Szyczewie; zniszczona po 1945 r. W1941 r. administratorem para­fii był proboszcz klesowski, ks. An­toni Chomicki. Kościół nie przetrwał do naszych czasów, został zniszczo­ny w wyniku walk sowieckiej party­zantki z banderowcami w 1943 r. W 1992 r. księża pallotyni zarejestrowa­li parafię w Tomaszgrodzie. Rolę świątyni pełni kaplica urządzona w mieszkaniu prywatnym. Posługę duszpasterską dla ok. 100 parafian sprawuje ks. Franciszek Gomułczak (SAC). Dnia 6 sierpnia 1995 r. abp Marian Jaworski poświęcił plac pod budowę nowego kościoła.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl