Funkcję kościoła parafialnego pw. św. Barbary pełniła kaplica drewniana. Parafia ery­gowana 21.03.1935 r. (nr dekretu 2212) z podziału parafii tomaszgrodzkiej. Pierwsze fundamenty murowanego kościoła położył w 1935 r. ks. Franciszek Topolnicki, proboszcz z Tomaszgrodu.
Od 1937 r. dzieło budowy kontynuował ks. Antoni Chomicki (ur. w 1909 r. wyśw. w 1935 r. zm. w Murafie na Podolu w 1993 r.). Był jednym z najwybitniejszych kapłanów die­cezji łuckiej, żołnierz AK, misjonarz Podola. Nazywany był przez potomnych „Patriarchą Wołynia i Podola”. Niestety dzieło budowy przerwała wojna.
W 1938 r. parafia liczyła 2363 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Klesów, Albin wieś i folwark, Aleksiejówka, Czudełka, Jadzin, Jamne fut., Jasnogórka, Karpiłówka, (Klesowska Wólka), Leszczyniec, Lipniki, Puhacz, Sieliszcze Małe, Słobódka, Teodorówka, Wólka Klesowska, Wyry, Zawerecze, Zdziłów.
W 1943 r. na terenie parafii miały miejsce masowe mordy Polaków przez UPA. Niedo­kończony kościół został zburzony po 1945 r. Decyzją rady obwodowej z dn. 2.09.1946 r. kaplica została przekazana pod budynek kultury. Przetrwała do naszych czasów. Przejął ją dla potrzeb wiernych w 1992 r. ks. Franciszek Gomułczak. Poświęcenia dokonał 29 maja 1993 r. bp pomocniczy archidiecezji lwowskiej Marcjan Trofimiak. Wspólnota liczy ok. 30 wiernych.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl