Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Kościół drewniany został wznie­siony staraniem parafian w 1934 r. Wyposażony i ozdobiony przez majora Wojska Pol­skiego Ludwika Matyję i innych darczyńców (parafian).
Liczba parafian nie jest znana.
W 1938 r. należały do parafii następujące miejscowości: Żytyń: Mały i Wielki; Antopol, Biała Krynica, Bolesławice, Czarne Łozy, Horodyszcze, Kługłe, Władysławówka.
Ostatnim proboszczem był ks. Ludwik Warpechowski; ur. w 1887 r., wyśw. w 1914 r., zm. w 1968 r.
Obecnie kościół nie istnieje. Został zniszczony prawdopodobnie po 1945 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl