Kostiuchnówka. Polska Góra. Miejsce dla wielu Wołyniaków przed wojną szczególne. Tutaj rozegrała się największa bitwa legionistów z Rosjanami między 4 a 6 lipca 1916 roku. To miejsce ze względu na zażarty opór polskich legionistów wobec Rosjan było nazwane Polską Górą (Polen Berg). Wzgórze po walkach było niemal łyse i pozbawione drzew. Po kilku latach kiedy Wołyń był województwem Rzeczypospolitej powołano w Łucku w 1928 komitet upamiętnienia tamtych wydarzeń. Postanowiono usypać kopiec co od dawna było tradycją polską.
Wydano też okolicznościowe pocztówki (cegiełki.) Rozbudowywana miała być infrastruktura przy Polskiej Górze a jej rozmiary miały być znacznie powiększone. Prace rozpoczęto na początku lat 30-tych. W 1936 roku odbyło się uroczyste otwarcie na które przyjechali przedstawiciele rządu oraz władz wojewódzkich. Gazety wołyńskie tamtego czasu rozpisywały się o tym wydarzeniu. Dzisiaj Polską Górą opiekują się od wielu lat harcerze ze Zgierza. Stacyjka kolejowa na trasie Kowel - Sarny zachowała do dzisiaj tą nazwę.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kostiuchn%C3%B3wk%C4%85

 

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/upami/1162-kopiec-chway-legionw-na-polskiej-grze-pod-kostiuchnwk

 

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl