Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i św. Michała Archanioła. Pierwszy kościół, drew­niany „znacznej wielkości z dwoma kaplicami na kształt krzyża”, ufundował ok. 1590 r. Mikołaj Siemaszko - kasztelan bracławski (i starosta łucki) z żoną Izabellą z Dłużewa. W 1617 r. dodatkowo go uposażył zapisując wieś Małatynie, która w latach późniejszych na skutek najazdów Tatarów i Kozaków została zniszczona. Spaleniu uległ również kościół.
Jego odbudowę podjęła w 1729 r. Teofila Potocka z Cetnerów, z synem swoim Franci­szkiem Salezym - starostą bełskim. Wkrótce i ta budowla spłonęła. W latach 1786-1796 Michał Walewski - wojewoda sieradzki i dziedzic Tuczyna wzniósł nowy kościół, murowa­ny, w stylu klasycystycznym. Uposażył go i ozdobił własnym kosztem ks. Andrzej Mrozow­ski - miejscowy proboszcz. Konsekracji dokonał w 1799 r. bp Kacper Cieciszowski.
Odrestaurowany został przez ks. Antoniego Wojniłłowicza - miejscowego proboszcza, który w 1929 r. do frontonu kościoła dobudował wieżę.
W 1938 r. parafia liczyła 2660 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Tuczyn, Buhryński Majdan, Cecylówka, Drozdów, Horbów, Jadzin, Karczemka, Korościatyn, Kraglik, Kryniczka, Kudranka, Kuty Zalesie, Leonówka, Lucynów, Mikulin, Niespodzian­ka: I, II i III, Piotrowica, Podobanka, Pustomycki Majdan, Pustomyty, Ryświanka, Rzeczy­ca, Sienne, Smolarnia, Sobówka (dwór), Urszulin, Woronów, Woskodawy, Żelanka.
Proboszczem parafii był Piotr Massalski; ur. w 1877 r., wyśw. w 1906 r., zm. 29.12.1940 r. Po jego śmierci administratorem został dotychczasowy wikariusz Tadeusz Frej; ur. w 1913 r., wyśw. w 1939 r., zm. po 1975 r.
W 1943 r. na terenie parafii banderowcy przeprowadzili masowe mordy Polaków.
Kaplica murowana z 1930 r., fundacji Piotra Pruszyńskiego w Pustomytach. Miała niską wieżę nakrytą dachem stożkowym i była połączona z domem mieszkalnym oraz no­wym dworem. Prawdopodobnie została zniszczona razem z dworem przez UPA w 1943 r.
Fundacji Walewskich była też przydrożna kapliczka z końca XVIII w., przy skrzyżo­waniu ulicy Szerokiej, Zamkowej i Luterańskiej. Obecnie nie istnieje. Kościół jest stale dewastowany i znajduje się w ruinie.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl