Harcerstwo na Wołyniu. Początki harcerstwa były we Lwowie. Jednak już w krótkim czasie ta forma wychowania młodzieży znalazła grunt na Wołyniu. Pierwsze próby miały miejsce po ustaniu walk frontowych I wojny światowej. W dużych ośrodkach miejskich wyrastały nieśmiało drużyny harcerskie. Przybywali też uciekinierzy z Kijowa i innych terenów. Znalazło się też trochę instruktorów. Jednak przez Wołyń przetaczały się jeszcze walki. Dopiero po zakończeniu wojny z Rosją Bolszewicką ...na Wołyniu wraz z kształtowaniem się szkolnictwa. Wyrastały nowe drużyny harcerskie. Harcerstwo w II RP było nagrodą za dobrą naukę. W sprawozdaniach szkolnych czytam, że nauczyciele stawiali wnioski o wykluczenie lub przynależność ucznia do drużyny. Harcerze byli obecni stale na wszelkich uroczystościach państwowych i kościelnych. Zawsze dumnie nieśli swoje sztandary. W krzemienieckim okręgu szkolnym była powołana Wołyńska Szkoła Instruktorska. Obozy zazwyczaj odbywały się nad wołyńskimi rzekami. W momencie wejścia Sowietów w 1939 roku w kilku miejscach młodzież uczestniczyła wraz z KOP'em w obronie polskiej granicy. Po wrześniu 1939 wielu instruktorów harcerskich zostało wyłapanych i osądzonych. Przykładem mogą być: ostatni Komendant Chorągwi ZHP Stanisław Bąk
http://www.wolhynia.pl/index.php…
z karą śmierci zamienioną na łagry czy Walerian Śliwiński (instuktor wychowania fizycznego, pisał podręczniki harcerskie, był osadzony w więzieniu rówieńskim. http://www.wolhynia.pl/index.php…
czy hm. inż. Władysław Nekrasz który napisał "Harcerze w bojach w latach 1914-1921", zginął zamordowany przez Sowietów w 1940 roku.
Akta tych spraw do dzisiaj są tajne i leżą obecnie w archiwach S.B.U. Do części tych akt dotarłem w rówieńskim archiwum państwowym.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl