Alojzy Feliński.

Kształcił się w najlepszych szkołach na Wołyniu. W czasie insurekcji kościuszkowskiej pełnił funkcję pisarza i adiutanta Tadeusza Kościuszki. Jest autorem licznych wierszy i opracowań literatury. Pisze również sztuki. Był autorem słów pieśni "Boże coś Polskę" opublikowanego w "Gazecie Warszawskiej".20 lipca 1816 roku.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boze-cos-polske.html

Był bratem Ewy Felińskiej a jego siostrzeniec został arcybiskupem, metropolitą war...szawskim. W 1818 roku zostaje wykładowcą literatury w Liceum Krzemienieckim i za razem dyrektorem tej szacownej placówki oświatowej. Umiera w 1820 roku w Krzemieńcu.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl