Zdołbunów. Cementownia "Wołyń" powstała w 1899. W okresie międzywojennym produkowała ona na potrzeby kraju najwięcej cementu w tysiącach ton.. Trzeba pamiętać że wiele obiektów w przedwojennej Warszawie i Łodzi powstawało na bazie cementu portlandzkiego i płyt "mastewal" ze Zdołbunowa. Właścicielem była Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Warszawie. Przy cementowni rozwijały się różne drobne zakłady produkujące na bazie cementu. Cementownia "Wołyń" istnieje do dzisiaj. Stare piece parę lat temu zostały wreszcie rozebrane. W krajobrazie Zdołbunowa i Równego bardzo często można spotkać przy drogach samochody z cementem czekające na swoich klientów.

http://www.polskicement.pl/Historia-46

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl