Starokonstantynów. Ruiny kościoła podomikańskiego z 1612 roku nad Słuczą. W starych źródłach podano że kościół był pw. NMP Gromnicznej. Po kasacie zakonu w 1832 roku kościół został zamieniony na cerkiew pw. Św. Krzyża. W tym czasie samej polskiej szlachty było w tym powiecie ze 4000. Po pierwszej wojnie światowej ograbiony popadał w ruinę. Jak wyglądają ruiny po Rosjanach dobrze wiemy. Obecnie prawosławni próbują powoli przywrócić świątynie. Zajmie im to zapewne długie lata. Na uwagę zasługuje tajemniczy wizerunek Matki Bożej widoczny na tynku.

wolhynia 2004 - 2020

wolhynia@wolhynia.pl